Avfallsstationerna övergår till vinteröppet

27.10.2021 Meddelande

Öppettiderna ändras följande gång vid årsskiftet

Rosk’n Rolls avfallsstationer övergår från och med början av november till vinteröppettider. Avfallsstationerna i Lovisa, Hangö, Ekenäs och Sibbo har lördagsstängt under vinterperioden, medan avfallsstationen i Karislojo för sin del har öppet vintertid enbart om lördagarna. Avfallsstationen i Högfors stänger igen portarna en timme tidigare, kl. 18, på vardagskvällarna. De övriga avfallsstationerna betjänar med samma öppettider året om.

Följande gång det blir förändringar i öppettiderna är vid årsskiftet då några av avfallsstationerna har öppet flera timmar än hittills. Vichtis avfallsstation håller öppet på en ny dag: från och med början av år 2022 är avfallsstationen öppen också på måndagarna. Även avfallsstationerna i Högfors och i Pusula får utökade öppettider: från årets början har Högfors avfallsstation öppet måndagar och onsdagar kl. 11–18 samt lördagar kl. 9–12 medan Pusula avfallsstation betjänar tisdagar och torsdagar kl. 14–18 samt lördagar kl. 14–17.

Till sommarsäsongen utökas öppettiderna även på avfallsstationerna i Borgnäs och i Karislojo.

”Mängden besökare på avfallsstationerna ökar hela tiden och öppettiderna granskas enligt både besöksmängder och invånarantal. Öppettiderna utökas på de avfallsstationer där antalet besökare stigit i förhållande till timmarna de hållit öppet” säger produktionsdirektör Sanna Lehtonen.

Hushållen i regionen kan rätt sorterat hämta många olika slags avfall avgiftsfritt till avfallsstationen, bland annat kvistar och grenar, krattavfall, farligt avfall, metall- och elavfall samt förpackningsavfall. Sorteringsanvisningarna finns på Rosk’n Rolls webbplats eller också kan man fråga råd via avfallsbolagets kundtjänst.

Största delen av avfallet som hämtas till avfallsstationen återanvänds vid tillverkningen av returmaterial och nya produkter, och i praktiken tas resten till vara som energi. Endast vissa speciella avfallslag såsom asbest, aska och mineraler, slutdeponeras på avstjälpningsplatsen.

 

Avfallsstationernas vinteröppettider från och med 1.11.2021

Västra Nyland  

Ekenäs avfallsstation 
må–fr 11–18 

Hangö avfallsstation  
ti–fr 11–18 

Högfors avfallsstation  
må, on 14–18, lö 9–12                           fr.o.m. 1.1.2022: må 11–18, on 11–18, lö 9–12

Ingå avfallsstation  
ti, to 11–18, lö 14–17 

Karis avfallsstation 
må, on, fr 11–18, lö 9–12 

Karislojo avfallsstation  
lö 9–12 

Lojo avfallscentral, Munka  
må 7–19, ti–fr 7–18, lö 9–12 

Pusula avfallsstation  
ti, to 16–19, lö 14–17                           fr.o.m 1.1.2022: ti 14–18, to 14–18, lö 14–17

Vichtis avfallsstation  
ti–fr 11–18, lö 14–17                           fr.o.m 1.1.2022: må–fr 11–18, lö 14–17 

 

Östra Nyland  

Askola avfallsstation  
to 11–18 

Borgnäs avfallsstation 
on 11–18 

Borgå avfallscentral, Domargård  
må–fr 7–18, lö 9–14 

Lovisa avfallsstation 
må, on, fr 11–18 
Självbetjäningen för farligt avfall och trädgårdsavfall öppet må–sö kl. 8–20 (inte helgdagar eller då avfallsstation har öppet)

Sibbo avfallsstation
må–fr 8–18 

Strömfors avfallsstation
ti 11–18