Avfallsstationerna övergår inte till sommaröppettider

27.3.2020 Meddelande

På grund av coronaepidemin övergår Rosk’n Rolls avfallsstationer inte till sommaröppettider 1.4. Besöken på avfallsstationerna borde i denna situation för övrigt minimeras till besök som är absolut nödvändiga.

Normalt har vissa av Rosk’n Rolls avfallsstationer längre öppettider under sommartid än vintertid. Ifall situationen ändras och sommaröppettiderna kan tas i bruk senare kommer det att informeras skilt.

Avfallsstationernas öppettider kan ännu ändras under epidemitiden. Det lönar sig alltid att kolla öppettiderna från Rosk’n Rolls hemsida före man startar till avfallsstationen. På nätsidan hittas även annan aktuell information om tjänster samt anvisningar för avfallshantering hemma.

Endast nödvändiga besök

Under coronaepidemin ska avfallsstationen besökas endast om det är nödvändigt. Till exempel vårens trädgårdsavfall (kvistar, krattavfall) samt avfall som uppkommer vid städning av förråd och hushåll kan tryggt samlas och bevaras hemma tills undantagstillståndet är över.

Anvisningar för avfallsstationsbesök under epidemitiden: