Avfallsstationen i Ingå byggs ut

9.8.2021 Meddelande

Rosk’n Rolls avfallsstation i Ingå utvidgas. Byggentreprenaden inleds den här veckan och arbetena beräknas pågå i två månader. När byggprojektet framskrider kan det innebära att olika avfallslag lastas av på varierande ställen på avfallssationen. Personalen på avfallsstationen ger kunderna information om hur avfallet sorteras och lasterna lossas.

Mera plats behövs bland annat för att allt flera sorterar och mängderna av olika slags avfall därmed ökat. Det har till exempel även efterlysts bättre förbindelsvägar till mottagningsfältet för träavfall, och nu asfalteras området.

“När arbetena slutförts är färdvägarna rymliga och funktionella, och det blir lättare och trevligare att uträtta ärenden och lasta av avfall på avfallsstationen”, säger Sanna Lehtonen, produktionsdirektör på Rosk’n Roll.