Sopbilsachaufför tömmer husbolagssopkärl.

Avfallshantering på Rosk’n Rolls område under koronaepidemin

17.3.2020 Meddelande

UPPDATERAD 20.3

Rosk’n Roll Oy Ab håller alla grundtjänster öppna och i bruk tills vidare. Uppdaterad information om avfallshanteringens tjänster samt anvisningar för kunder hittas alltid på Rosk’n Rolls nätsidor www.rosknroll.fi/sv.

Målet är att hålla avfallstransporter och avfallsmottagningstjänster på avfallsstationer i gång under specialtillstånden inom de tillgängliga resurserna. Om tjänsterna måste minskas informeras detta separat.

Anvisningar inom avfallshantering för invånare under epidemin:

  • Rutinerna för sortering i hemmet behöver inte ändrats. (Uppdaterad 20.3. Den 17 mars offentliggjorde vi nationella anvisningar gällande sortering av bland annat servetter och näsdukar samt hur sjuka personers blandavfall ska förpackas, men THL och Arbetshälsoinstitutet har nu gjort en ny bedömning. Vi följer med läget och preciserar anvisningarna vid behov.)

  • Ifall det blir avbrott i tömningarna ska avfallet packas tätt och samlas på ett ställe där de inte orsakar risk för hälsan och där skadedjur inte kan sprida avfallet.
  • Det bildas mindre blandavfall då förpackningsmaterial sorteras effektivt och packas tätt.
  • Avfall ska inte lämnas på ekopunkter om avfallskärlen är fulla.