Avfallsäpplen mottas på avfallsstationerna

9.8.2019 Meddelande

Det bästa alternativet för överflödiga användbara äpplen är att få dem vidare till nyttoanvändning. Skämda äpplen kan komposteras, läggas i bioavfallet eller föras till avfallsstationen.

Skämda äpplen kan komposteras i egen kompostor eller läggas i fastighetens bioavfallskärl. Vid kompostering ska man använda ett värmeisolerat kompostkärl som är skyddat mot skadedjur. Äpplena förmultnar snabbt i komposten om frukten först har krossats.  Små mängder äpplen kan man lägga i blandavfallskärlet. Under sensommaren ska bioavfall som läggs i blandavfallskärlet packas väl, så att kärlet inte lockar till sig getingar.

Stora mängder äpplen, även mumieäpplen, kan föras till avfallsstationen. Äpplen från privathushåll på högst 200 liter tas emot avgiftsfritt. På avfallsstationerna finns ett särskilt mottagningskärl för äpplen och de ska sorteras skilt från krattavfallet. Äpplena styrs med övrigt bioavfall vidare för återvinning till en biogasanläggning.

Om man har mera äpplen än för eget behov och de inte är skämda är det bästa alternativet att ge bort dem. Förutom till vänner kan man exempelvis också erbjuda dem till lokala dryckestillverkare, häststall eller jaktföreningar. Det finns även elektroniska marknadsplatser till exempel på Facebook.