Avfallet bort från skärgården med insamlingsbåten

25.6.2019 Meddelande

Rosk’n Rolls insamlingsbåt Otto startar sin sommarturné från Sibbo måndagen 1.7. Turnén avslutas i Lovisa skärgård den 18. juli.

Båten samlar upp farligt avfall, metallskrot, elapparater och impregnerat trä avgiftsfritt från invånarna och sommargästerna i östra Nylands skärgård. Impregnerat trä kan föras högst 1m³ och spillolja i kanistrar max. 200 liter. Till Otto-båtinsamlingen kan man också föra blandavfall mot en avgift på 5 euro per säck. Inget avfall får lämnas på bryggorna på förhand.

Farligt avfall, metallskrot, elapparater och högst 1 m³ partier av impregnerat trä kan man avgiftsfritt också föra till Rosk´n Rolls avfallsstationer under öppettiderna. Avfallsstationerna i Borgå, Sibbo och Lovisa betjänar även på sommarlördagar.

Information om tidtabellerna och alla 18 hållplatser för Otto-båtinsamlingen finns i Roskis-tidningen, Rosk´n Rolls väggkalender samt på webbplatsen. Bryggornas koordinater hittas även på webbsidan. Vid storm flyttas insamlingen en vecka framåt. Tilläggsinformation och mera anvisningar fås av Rosk´n Rolls kundtjänst 020 637 7000.