Otto-båtens turné startar

26.6.2018 Meddelande

Avfall tas tryggt tillvara från Östnylands skärgård

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsters insamlingsbåt Otto startar sin sommarturné från Sibbo måndagen 2.7. Båten samlar upp farligt avfall, metallskrot, elapparater och impregnerat trä avgiftsfritt av invånarna och sommargästerna i östra Nylands skärgård. Impregnerat trä kan man föra högst 1m3 och spillolja i kanistrar max. 200 liter. Till Otto-båtinsamlingen kan man också föra blandavfall mot en avgift av 5 euro per säck. Inget avfall får lämnas på bryggorna på förhand.

Farligt avfall är exempelvis spillolja, målfärg, lim, lack, lösningsmedel, bekämpningsmedel, ackumulatorer och lågenergilampor.

Farligt avfall, metallskrot, elapparater och högst 1 m3 partier av impregnerat trä kan man avgiftsfritt också föra till Rosk´n Roll avfallshanteringstjänsters avfallsstationer under öppettiderna.

Information om tidtabellerna och alla 18 hållplatserna för Otto-båtinsamlingen finns i Roskis-tidningen, Rosk´n Rolls väggkalender samt på webbplatsen www.rosknroll.fi. Bryggornas koordinater hittas även på samma webbsidan. Vid storm flyttas insamlingen en vecka framåt.

Tilläggsinformation och mera anvisningar fås av Rosk´n Rolls kundtjänst 020 637 7000.