Använda masker och skydd hör till blandavfallet

14.8.2020 Meddelande

Använda engångs ansiktsmasker, handskar och övriga skydd hör till blandavfallet. Stäng blandavfallspåsen ordentligt före den förs till fastighetens avfallskärl.

Återanvändbara ansiktsmasker ska genast efter användningen sättas i en plastpåse eller direkt i tvättmaskinen. 

Tack för att du delar ansvaret för att stoppa viruset!