Kund slänger kvistar på avfallsstationen.

Använd trädgårdsavfallet själv eller för det sorterat till avfallsstationen

24.9.2020 Meddelande

Trädgårdsavfall som uppkommer under höstens trädgårdsarbeten lönar sig i första hand att utnyttja på den egna gården. Ifall det uppstår överlopps avfall kan det föras rätt sorterat till Rosk’n Rolls avfallsstation.

”Krattavfallet kan du kompostera själv i en öppen kompost eller ett ramverk och sedan använda den näringsrika mullen för dina egna planteringar. Avklippta grenar kan flisas och användas som täckmaterial till exempel under buskar eller som strömaterial i kompostorn. Bjud ut överblivna äpplen till bekanta eller till exempel jaktlag och häststall. Små mängder äppel kan även komposteras i en sluten kompostor”, tipsar Rosk’n Rolls miljöutbildare Rakel Allén.

All slags trädgårdsavfall tas även emot på avfallsstationerna. Nästan alla små lass av trädgårdsavfall från hushåll tas emot avgiftsfritt, bara de är rätt sorterade. Att föra trädgårdsavfall till ett allmänt parkområde eller någon annans mark utan tillstånd är förbjudet. Deponering av trädgårdsavfall är en av de främsta orsakerna till att invasiva främmande arter sprids.

Vid avfallsstationerna mottas avgiftsfritt högst 200 liter äpplen åt gången. De mottagna äpplen behandlas i en biogasanläggning för energiproduktion.

Även krattavfall tas emot avgiftsfritt, så länge det inte innehåller säv, kvistar, äpplen eller invasiva främmande arter. Ifall krattavfallet fraktats i sopsäckar ska det packas upp ur säckarna på avfallsstationen. Även hö och halm tas emot som krattavfall, men balar måste lösas upp.

Små lass av invasiva främmande arter tas emot avgiftsfritt på avfallsstationerna. Små lass betyder lass som förs med person- eller paketbil och möjligen släpvagn därtill. De invasiva främmande arterna ska packas in noggrant i sopsäckar. Säckarna med invasiva arter förs till förbränning.

”I höst har det på vissa områden kommit mera frågor än tidigare gällande den spanska skogssnigeln, mera känd som mördarsnigeln. Även dessa tas emot på avfallsstationerna. Liksom de invasiva växtarterna ska även de packas in ordentligt”, nämner Rakel Allén.

Diverse träavfall tas emot rätt sorterat och det används för energiproduktion. Kvistar och grenar, rötter och stubbar, obehandlat trä såsom sågade plankor, behandlat trä (t.ex. trämöbler) samt impregnerat trä ska sorteras skilt. Grenar, behandlat och obehandlat trä tas emot avgiftsfritt av hushåll som betalar grundavgiften. Impregnerat trä tas avgiftsfritt emot upp till 1 m³. Stubbar och rötter är avgiftsbelagt avfall.