3 000 skolelever får bekanta sig med avfallscentraler

3.9.2018 Meddelande

3 000 elever i årskurs åtta i västra och östra Nyland får i höst en mångsidig introduktion i dagens avfallshantering. Helheten omfattar ett besök på avfallscentralen.

Det rådgivningspaket som Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster ordnar omfattar en lektion i skolan om hållbar utveckling och därefter en guidad rundtur på avfallscentralen.

Eleverna i östra Nyland får från september till början av oktober bekanta sig med Domargård avfallscentral i Borgå. Rundturerna i västra Nyland på Munka avfallscentral i Lojo genomförs i oktober–november. Den längsta sträckan tar sig eleverna från Hangö till Lojo. Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster bjuder på lektionerna och busstransporterna.

Under lektionen och besöket på avfallscentralen får eleverna lära sig om cirkulär ekonomi och grunderna i avfallshantering och se hur verksamheten på en modern avfallscentral är uppbyggd.

”Eleverna får allra först fundera över sina egna konsumtionsvanor. Sedan berättar vi om avfallshanteringstjänsterna och om sortering och om hur var och en genom sitt eget agerande kan inverka positivt på utvecklingen. Eleverna får även se gamla deponier och andra områden vid avfallscentralen, där kunderna i allmänhet inte rör sig”, berättar informatören Tarja Salojärvi.

”Vi är glada över att alla högstadier har tagit tillfället i akt och anmält sig med. Sammanlagt kommer cirka
3 000 högstadieelever att besöka våra avfallscentraler under hösten.”

FAKTA: Elevbesöken som Rosk’n Roll ordnar på avfallscentralerna

Från västra Nyland sammanlagt 1 600 elever från 26 skolor i Hangö, Vichtis, Högfors, Sjundeå, Raseborg och Lojo.

Från östra Nyland sammanlagt 1 300 elever från 13 skolor i Askola, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo.