Överskottsjord övergår från Rosk’n Roll Oy Ab till Maa Roll Oy fr.o.m.1.1.2020

11.11.2019 Meddelande

Rosk´n Roll Oy Ab överför verksamheten för överskottsjord från Mömossens avfallsstation i Sibbo till dotterbolaget Maa Roll Oy, som startar sin verksamhet 1.1.2020. Rosk’n Roll Oy Ab äger 100 % av Maa Roll Oy.

Maa Roll fortsätter att ta emot jord på tidigare villkor, även mottagningspriserna kommer att förbli oförändrade i övergångsfasen. Vi kommer inom kort att vara i kontakt för att uppdatera våra värdavtal i nya företagets namn. 

Mer information om jordmottagningsservice ger projektchef Henri Vuorenmies, tel. 020 637 7057, henri.vuorenmies@rosknroll.fi. Henri Vuorenmies fungerar fr.o.m. 1.1.2020 även som kontaktperson för det nya företaget. Kontaktuppgifterna förblir intakt.