Ambulerande insamling för metallskrot.

Över 125 ton avfall samlades in och togs till vara med ambulerande insamlingar

26.10.2020 Meddelande

Invånarna i västra och östra Nyland hittade bra den ambulerande insamlingen av farligt avfall och metallskrot som undantagsvis ordnades på hösten. I år samlades det in totalt 35 300 kg farligt avfall och 90 200 kg metallskrot från insamlingsrutterna. 

Det lokala avfallshanteringsbolaget Rosk´n Roll har redan under många år på våren och sommaren ordnat ambulerande avfallsinsamlingar. I år var man tvungen att ställa in vårens insamling på grund av coronaepidemin, men den ersattes med en insamling på hösten. Sommarens insamlingar ordnades normalt. 

– För många invånare och sommargäster på vårt område är våra insamlingar på våren och sommaren redan ett bekant fenomen man väntar på. Av höstens insamling hade inte vi eller invånarna några erfarenheter från tidigare. På förhand var vi något betänksamma över hur väl mänskorna hittar höstens insamling. På hösten uppnådde vi inte riktigt de insamlingsmängder vi är vana vid från vår- och sommarinsamlingarna. Det kom ändå in så mycket farligt avfall och metallskrot till insamlingarna att vi är nöjda med de här ersättande rutterna, konstaterar Rosk´n Rolls service- och utvecklingschef Marko Printz.  

I västra Nyland ordnades de ambulerande avfallsinsamlingarna i åtta kommuner den 6–22.7 och 31.8–21.9. Totalt plockades det upp ungefär 20 800 kg farligt avfall och ungefär 28 200 kg metallskrot längs rutterna.

Sommarinsamlingen i östra Nyland genomfördes i skärgården med färja den 6–23.7 och höstinsamlingen i fem kommuner den 21.9–3.10. I östra Nyland plockades det upp totalt ungefär 14 500 kg farligt avfall och ungefär 62 000 kg metallskrot från insamlingsställena.  

Avfallsinsamlingarna genomförs utgående miljöfördelar och invånarnas behov  

På avfallsstationerna tar man kontinuerligt emot både farligt avfall och metallskrot samt många andra slag av avfall avgiftsfritt. Farligt avfall och metallskrot har valts ut till de ambulerande insamlingarna på basis av deras återvinningsfördelar. 

– I första hand är det viktigt att få bort allt farligt avfall från hem och gårdar, eftersom redan en liten mängd farligt avfall förorsakar skada och till och med fara då det kommer i kontakt med miljön eller mänskor, påminner Printz.

– Metall för sin del är ett utmärkt material att återvinna eftersom det kan användas till nya metallprodukter åtskilliga gånger på nytt. Å andra sidan verkar det att mänskor samlar på sig en massa metallskrot i sina knutar och kunder har år efter år behov att lätt bli av med det, fortsätter Printz.

Rosk´n Roll planerar för tillfället nästa års ambulerande avfallsinsamlingar. På basis av kundrespons kommer det att komma några ändringar i tidtabellerna, men enligt tradition kommer Otto och Romulus-bilarna att börja köra runt igen våren 2021.