Över 1 600 västnyländska åttondeklassare fick lära sig om cirkulär ekonomi

19.11.2018 Meddelande

”Alltså finns det avfall här under?” Det var många som förvånade sig över detta under besöket på avfallscentralen som Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster ordnade för åttondeklassare. Saken konkretiserades för de unga när de fick gå ovanpå den gamla avstjälpningsplatsen på Munka avfallscentral i Lojo. Avstjälpningsplatserna är reliker från det förgångna som lärarna känner till, men för åttondeklassarna är de något som känns konstigt i återvinningens och avfallskraftverkens tidevarv.

Lektionerna i hållbar utveckling och avfallscentralbesöken med busstransporter som Rosk’n Roll erbjöd åttondeklassare i Högfors, Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå, Raseborg och Hangö har fått beröm från skolorna. Många lärare konstaterade att det är värdefullt att dessa besök ordnas och att ungdomarna får lära sig om cirkulär ekonomi i praktiken.

Elevkårsordföranden, åttondeklassaren Anni Nousiainen i Mäntynummen yhtenäiskoulu säger att besöket var intressant och nyttigt: ”Trots att många unga kanske är intresserade av avfalls- och miljöfrågor, har alla inte aktuell kunskap om dem. Många börjar inte heller på eget initiativ sätta sig in i ämnet, och därför är det jättebra att de får kunskapen direkt.”

Miljöfrågor och avfallssortering verkar glädjande nog vara bekanta för eleverna. Till exempel börjar Mäntynummen yhtenäiskoulu härnäst utreda möjligheten att börja samla in plastförpackningar. ”Vi börjar med att samla in förpackningsplast i bl.a. skolans korridorer och i skolköket under två veckors tid. Vi får se hur mycket plast vi får. Om mängden är betydande, försöker vi ordna en insamling av förpackningsplast till skolan”, säger Nousiainen.

Skolelever i västra Nyland fick komma på besök till Lojo avfallscentral i september och oktober. Alla åttondeklassare i de lokala högstadieskolorna bjöds in och alla skolor tog chansen. I västra Nyland deltog över 1 600 och i östra Nyland över 1 300 elever och lärare i lektionen och avfallscentralbesöket.

”De ungas medvetenhet och överraskande frågor har varit det absolut bästa med jobbet”, konstaterar Rosk’n Rolls projektarbetare Marika Makkonen, som planerade undervisningspaketet och själv ledde många rundvandringar. Makkonen vill ännu hälsa följande till de lokala skolorna: ”Tack till alla skolor för att ni medverkade!”

Maentynummen yhtenaeiskoulu 8.11
Foto: Elever i klass 8A och 8E från Mäntynummen yhtenäiskoulu i Lojo på besök på Munka avfallscentral i november