Återvinningscoacher från olika avfallshanteringsbolag i Finland.

Återvinningscoucherna trimmar finländarna mot återvinningsmål

16.11.2021 Meddelande

Vi finländare står inför en stor återvinningsutmaning; återvinningsgraden för avfall är i dag 43 procent men om drygt tre år ska 55 procent av allt avfall återvinnas. Om varje invånare förbättrar sin sortering ens lite grann, är vi redan lite närmare målet som lagstiftningen ställer.

Du kan få hjälp med avfallssortering nära dig. De kommunala avfallsbolagens Återvinningscoucher bjuder allmänheten på expertråd utan kostnad. I västra och i östra Nyland är det Rosk’n Roll som står för återvinningscoachningen.

Rådgivning om avfallslagen 

I den nya avfallslagen som trädde i kraft i juli förtydligades återigen de kommunala avfallsbolagens rådgivande roll. Enligt avfallslagen ska kommunen ge råd, information och utbildning kring avfallshanteringen som den har ansvaret för. Rådgivningen fokuserar på att vägleda invånarna i hur man kan minska mängden avfall och se till att avfallet gör så lite skada som möjligt. De kommunala avfallsbolagen ska dessutom ge information om hur de olika avfallssorterna sorteras och på vilket sätt de bör lämnas på avfallsmottagningen.

“Hos oss på Rosk’n Roll ges de här råden om sortering och serviceutbud bland annat per telefon och e-post, på sociala medier samt via vår webbplats. Vi publicerar också många meddelanden som tangerar avfallsfrågor och vi sänder årligen såväl en väggkalender som en kundtidning med avfallsråd direkt hem till våra kunder. Vi har även gjort videor och spel på sorteringstemat med fokus på olika målgrupper. Dem hittar man via vår webbplats rosknroll.fi”, berättar Rosk’n Rolls kommunikationschef Seija Päivänsalo-Nykänen.

Tusentals möten för återvinningscoucherna 

Mest imponerande är den personliga Återvinningscoachningen som ges ansikte mot ansikte, till exempel vid olika evenemang och tillställningar. Före coronapandemin höll de olika avfallsbolagen årligen 5 200 rådgivningsevenemang av olika format runt om i Finland. I samband med de här evenemangen fick cirka 140 000 personer i olika åldrar information och råd av avfallsbolagens personal som stöd för sin avfallssortering. Verksamheten håller på att återhämta när Återvinningscoacherna igen mobiliserar sig för att ge Återvinningscoaching. Målgruppen för coacherna är alla finländare som producerar avfall. De yngsta eleverna som får träna på sorteringsfrågor är förskolebarn, som i sin tur kan vidareutbilda sina egna föräldrar i att bli ännu bättre på återvinning.

Det finns cirka femtio Återvinningscoacher som arbetar på heltid i avfallsbolagen med avfallsrådgivning och miljöutbildning för invånarna. Rosk’n Roll har tre heltidsanställda miljöutbildare­ alltså Återvinningscoacher­ och till gruppen hör också några specialutbildade Återvinningscoacher som hoppar in vid behov.

Utöver detta finns det dessutom minst 300 anställda som kan ge råd och instruktioner på plats, vid sidan av det egna arbetet. De kommunala organisationerna har ett nära samarbete med olika frivilligorganisationer. Till exempel fortsätter hundratals anställda på återvinningscentraler, på Marthaförbundet och medlemmar i 4h-klubbar att dela med sig av lokalt anpassad sorteringsinformation. 

Kierrätys.info, en nationell söktjänst

Den nationella söktjänsten för mottagningsplatser www.kierratys.info är en informationskälla om olika avfallsmaterial, men framför allt ett ställe där du hittar din närmaste mottagningsplats. Söktjänsten hade cirka 236 000 användare i fjol.  

Du hittar lokala sorteringsråd på avfallsbolagens egna webbplatser. Rosk’n Rolls sökverktyg för sortering, Avfall A-Ö, ger öst- och västnylänningarna på vårt område korrekta sorteringsanvisningar på adressen www.rosknroll.fi/radgivning/avfall-a-o/.