Ändringar i Rosk’n Roll-avfallsstationernas öppettider

28.12.2017 Meddelande

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänstens avfallsstationer får nya öppettider i början av år 2018. Syftet med ändringen är att förenhetliga avfallsstationernas tjänster i hela östra och västra Nyland. I planeringen av öppettiderna har vi beaktat avfallsstationernas nuvarande kundmängder. Från och med början av 2018 kan man endast betala med bank- och kreditkort på avfallsstationerna. Kontantbetalningar frångås helt.

Fler timmar öppet i västra Nyland

I västra Nyland berörs fyra avfallsstationer av de ändrade öppettiderna. Dessutom tar avfallscentralen på Munka i Lojo inte på lördagar emot lastbilslaster som skall vägas.

Öppettiderna för avfallsstationen i Vichtis utökas med en dag. Från början av året är Koivissilta avfallsstation i Vichtis öppen också på torsdagar. Stationen i Vichtis håller öppet året om tisdag–fredag kl. 12–18 samt lördag kl. 14–17.

På avfallsstationen i Ingå flyttas lördagens öppettid från morgonen till eftermiddagen. Från början av 2018 håller avfallsstationen öppet på tisdagar och torsdagar kl. 13–18 samt på lördagar kl. 14–17.

I Högfors utökas öppettiderna för de två nuvarande öppetdagarna. Vintertid, från början av november till slutet av mars, håller avfallsstationen öppet på måndagar och onsdagar kl. 14–18 samt på lördagar kl. 9–12. På sommaren är avfallsstationen i Högfors öppen på måndagar och onsdagar kl. 14–19 samt på lördagar kl. 9-12.

På avfallsstationen i Karis förlängs öppettiderna med en timme under vardagar. Avfallsstationen i Karis håller öppet på måndag, onsdag och fredag kl. 12–18 samt på lördag kl. 9–12.

I östra Nyland sker de största ändringarna i Askola och Lovisa

I östra Nyland berörs fyra avfallsstationer av förändringarna. Dessutom tar avfallsstationerna i Sibbo och Borgå inte på lördagar emot lastbilslaster som skall vägas.

För små laster utökas avfallsstationernas öppettider under sommarlördagar. På sommaren, dvs. under tiden 1.4–31.10, håller avfallsstationerna i Sibbo, Borgå och Lovisa öppet kl. 9–14 och de sporadiska lördagsöppettiderna på de mindre avfallsstationerna slopas.

Askola avfallsstation ändrar sin öppethållningsdag från fredag till torsdag. Från början av 2018 håller avfallsstationen i Askola öppet på torsdagar kl. 11–18.

I Lovisa utökas öppettiderna med en dag. I fortsättningen håller avfallsstationen i Lovisa öppet på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11–18. Torsdagens öppethållning slopas i Lovisa. På sommaren är Lovisa avfallsstation öppen varje lördag kl. 9–14.

I Strömfors förkortas tisdagens öppettider med en timme. Avfallsstationen i Strömfors kommer att ha öppet på tisdagar kl. 12–18.

Mömossens avfallsstation i Sibbo håller i fortsättningen öppet måndag–fredag kl. 8–18 samt på sommarlördagar kl. 9–14.

15 avfallsstationer, 359 timmar öppet

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsten har 15 avfallsstationer i västra och östra Nyland. Sommartid håller dessa stationer sammanlagt öppet 359 timmar i veckan. Alla avfallsstationer erbjuder samma mottagningstjänster för hushållens småleveranser. Största delen av allt rätt sorterat avfall tas emot avgiftsfritt. Avfallsstationstjänsterna för hushåll produceras med hjälp av grundavgiften för avfallshantering som samlas in av invånarna.

Avfallsstationernas öppettider finns på adressen http://www.rosknroll.fi/mottagningsplatser/avfallsstationer/ samt i startsidans meny på http://www.rosknroll.fi/sv/. Öppettiderna finns också på baksidan av avfallshanteringens väggkalender som delats ut till alla hushåll i västra och östra Nyland.