Vieraslajien vastaanotto jäteasemilla

18.6.2019 Tiedote

Haitallisia vieraslajeja vastaanotetaan Rosk’n Rollin jäteasemilla palavana sekajätteenä. Kasvin osat tulee pakata hyvin jätesäkkeihin.

Sekajäte on maksullista jätettä (ks. hinnastot).

Haitallisten vieraslajien pienkuormia (henkilö- tai pakettiautolla ja siihen liitetyllä peräkärryllä tuotavat) vastaanotetaan kaikilla jäteasemilla.

Suurkuormia (kuorma-autolla tai traktorilla tuotu) voidaan ottaa tapauskohtaisesti, osa ohjataan lähialueiden kompostointilaitoksiin. Suurkuormien tuomisesta tulee sopia etukäteen Rosk’n Rollin vastaanoton kanssa, henri.vuorenmies@rosknroll.fi, p. 020 637 7057. Myös suurkuormat tulee olla pakattuna säkkeihin

Missään toimipisteessä ei vastaanoteta jätemaata, risuja tai haravointijätettä, jossa on seassa haitallisia vieraslajeja.