Rosk’n Rollille kiitettävät arvosanat asiakastyytyväisyyskyselyssä

22.1.2024 Tiedote

Rosk’n Rollin asiakkaat ovat edelleen varsin tyytyväisiä saamiinsa jätehuoltopalveluihin. Tyytyväisimpiä asiakkaat olivat jäteastioiden tyhjennyksiin, jäteasemien palveluihin sekä asiakaspalveluun. Tiedot ilmenevät vuodenvaihteessa valmistuneesta kyselytutkimuksesta. 

Asiakkaita palvellaan myös lumimyräkässä. Palveluneuvoja Joel Öhman Porvoon Domargårdin jätekeskuksessa maanantaina 22.1. 

Kyselyyn vastanneiden mukaan parhaiten olivat onnistuneet jäteastioiden tyhjennykset (keskiarvo 4,6 asteikolla 1–5), jäteauton kuljettajien työsuoritus (4,5) sekä jäteasemapalvelut (4,6). Kriittisimmin asiakkaat suhtautuivat eko- ja sekajätepisteiden siisteyteen (3,6), jätteiden mahtumiseen eko- ja sekajätepisteiden astioihin (3,7) sekä vaarallisten jätteiden vastaanottopisteiden määrään (3,7).  

Palveluiden kehittämistoiveita koskevista avovastauksista valtaosassa toivottiin lisää muovin kierrätyspisteitä.   
 
”Välitämme toivetta eteenpäin Ringille, joka tällä hetkellä vastaa muovipakkausjätteiden keräyksestä ekopisteillä. Rosk’n Rollilla on parhaillaan meneillään projekti, jossa määritellään yhtiön tuleva palvelutaso. Siinä linjataan myös muovipakkausten keräyksen toteutustapa,” kertoo Rosk’n Rollin palvelu- ja kehitysjohtaja Marko Printz.  
 
Kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennysten jälkeen yhtiön palveluista käytetyimpiä olivat jäteasemien ja ekopisteiden palvelut, joita molempia mainitsi käyttäneensä hieman useampi kuin edellisvuonna. Vastaajista yli 80 prosenttia oli käyttänyt jäteasemien palveluita.  
 
Jäteasemien itsepalvelun laajeneminen näkyi myös kyselyn tuloksissa. Itsepalveluasiointia oli hyödyntänyt lähes viidennes vastaajista. Myös vaarallisen jätteen itsepalvelukonteilla asioineiden määrä nousi edellisvuodesta.  

Asiakkaat lajittelevat tunnollisesti 

Rosk’n Rollin asiakkaat ovat kyselyn perusteella varsin tunnollisia lajittelijoita. Lasipakkaukset, paperin, kartongin, paristot ja metallin kierrättää yli 90 prosenttia vastaajista. Lajitteluinto oli hienoisesti noussut edellisestä mittauksesta muovipakkausten, biojätteen sekä tekstiilien suhteen. Biojätteen kompostoi tai lajittelee erilliskeräykseen kolme neljästä vastaajasta.  

Lähes puolet (48 %) vastaajista koki saaneensa tarpeeksi tietoa jätehuollosta. Osuus oli hieman noussut edellisvuodesta. Lisää tietoa kaivattiin etenkin jätteiden lajittelusta sekä jätteiden hyödyntämisestä. Vastaajat kokivat saavansa eniten tietoa Rosk’n Rollin palveluista kotiin jaettavien materiaalien kautta. Yhtiön asiakaslehti Roskis ja seinäkalenteri olivat edelleen suosituimpia tietolähteitä. Kolmanneksi tärkeimpänä pidettiin yhtiön kotisivuja.  

Kyselyn toteutti Innolink loppuvuodesta 2023 ja siihen vastasi yhteensä 1 273 vakituista ja vapaa-ajan asukasta Itä- ja Länsi-Uudeltamaalta.