Rosk’n Rollilla taloudellisesti hyvä toiminnan kehittämisen vuosi

6.5.2022 Tiedote

Rosk’n Rollin liikevaihto vuonna 2021 oli 25,6 miljoonaa euroa. Edelliseen tilikauteen verrattuna liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia. Tilikauden voitto verojen jälkeen oli 2,9 miljoonaa euroa. Voitto käytetään kokonaisuudessaan turvaamaan jätehuollon kehittäminen ja ympäristöinvestointien toteutuminen. Tavoitteena on jatkossakin pitää kuntalaisten jätemaksut vakaina ja tarjottuun palvelutasoon nähden kohtuullisina. Tilikauden investointien kokonaismäärä oli 5,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön käsittelemä kokonaismateriaalimäärä oli 155 600 tonnia, josta 103 400 tonnia vastaanotettiin jäteasemille ja jätekeskuksiin ja 52 200 tonnia kerättiin kiinteistöiltä. Kokonaisjätemäärä pieneni 17,0 prosenttia edellisestä vuodesta, mutta kiinteistökeräyksen kertymä puolestaan kasvoi 2,5 prosenttia. Jätteistä 22,4 prosenttia pystyttiin hyödyntämään materiaalina, 68,9 prosenttia hyödynnettiin energiana ja kaatopaikalle loppusijoitukseen päätyi 4,2 prosenttia.

Tavoitteena on kasvattaa materiaalina hyödynnettävien jätteiden osuutta. Rosk’n Rollilla seurataan tarkasti kerättävien ja vastaanotettavien hyötymateriaalien määrää. Monien materiaalien, kuten viime vuosina etenkin muovipakkausten, määrät ovat olleet tasaisessa kasvussa. Tämä käy ilmi oheisesta kuvaajasta.

Graafi hyötyjätemäärien kehityksestä
Hyötymateriaalisaantojen kehitys 2017–2021, jätemäärät tonneina. Mukana Rosk’n Roll kiinteistö- ja ekopistekeräyksien jätteet sekä jäteasemilla vastaanotetut pientuojien jätteet.


Vuoden 2021 uusi jätelaki ohjaa toimintaa ja kehitystyötä

”Seuraamme alan muutoksia aktiivisesti ja pyrimme jo hyvissä ajoin vastaamaan jätelain ja jätehuoltomääräysten vaatimuksiin. Tavoitteenamme on kehittää sekä omaa toimintaamme että jätealaa jatkuvasti, ensisijaisesti ympäristönäkökulma ja asiakkaiden tarpeet huomioiden – sekä viestimään muutoksista niin, että yksittäiselle asukkaalle lajittelu ja jätehuolto olisi mahdollisimman helppoa”, toteaa Rosk’n Rollin toimitusjohtaja Vesa Heikkonen.

Lohjan Asemanpellolla kesäkuussa 2021 aloitettu ympäristöministeriön tukema jätteenkeräyskokeilu oli yhtiön vuoden merkittävin tutkimushanke. Tässä monilokeropalvelun kehityshankkeessa tarkoituksena on testata optimoidun, tietyllä asuinalueella yhtenäisesti mahdollisimman monelle kiinteistölle toteutetun monilokerokeräyksen vaikutusta kustannuksiin, ilmastopäästöihin, jätteiden määrään sekä asiakaskokemukseen. Lisäksi testataan biojätteen erilliskeräykseen tarkoitettua tuulettuvaa biojäteastiaa, joka mahdollistaa pidemmät tyhjennysvälit ja tämän ansiosta pienemmät kustannukset asiakkaille. Kokeilu päättyy kesäkuussa 2022 ja sen tuloksista raportoidaan syksyllä.

Investoinneista valtaosa kohdistui jätekeskuksiin ja jäteasemiin

Porvoossa Domargårdin jätekeskuksen vaakarakennus uusittiin ja vanhat, jätteen punnitsemiseen käytettävät ajoneuvovaa’at vaihdettiin uusiin. Muutostöissä uusittiin lisäksi vuosikymmeniä vanhoja sähkö-, vesi- ja viemärijärjestelmiä sekä parannettiin alueen valaistusta ja ajojärjestelyjä.

Inkoossa jäteasemaa laajennettiin vastaamaan lisääntyneen lajittelun tarpeita. ”Urakan jälkeen jäteasemalla asioiminen ja jätekuormien purku on sujuvampaa ja miellyttävämpää, kun tilat ja kulkureitit ovat toimivat ja väljemmät”, Rosk’n Rollin tuotantojohtaja Sanna Lehtonen kertoo.

Joustava itsepalveluasiointi lisääntyi, kun vaarallisen jätteen erilliset keräyskontit Loviisan Koskenkylässä ja Ruotsinpyhtäällä sekä Lohjan Saukkolassa uusittiin ja automatisoitiin. Nyt vaarallisista jätteistä pääsee helpommin eroon silloin kun se itselle sopii, itsepalvelukonteilla klo 7–22 välillä.

Poistotekstiilien keräyksen käynnistyminen sai kiitosta asiakkailta

Marraskuussa 2021 Rosk’n Roll käynnisti poistotekstiilien, eli loppuun kuluneiden vaatteiden ja kodintekstiilien keräyksen Lohjalla, Loviisassa, Porvoossa, Raaseporissa ja Vihdissä. Käyttökelvottomat tekstiilit ohjataan Paimioon, Lounais-Suomen jätehuollon juuri avattuun uuteen laitokseen, jossa tekstiilit käsitellään ja jalostetaan kierrätysraaka-aineeksi. Uusiokuiduista valmistetaan esimerkiksi lankaa, erilaisia kuitukangasmateriaaleja ja eristeitä. Vuonna 2022 poistotekstiilien keräys ulotetaan kaikille Rosk’n Rollin jäteasemille.

Yhä enemmän materiaaleja kiertoon suoraan kotipihoilta

Lasi-, kartonki- ja muovipakkausten sekä metallin keräys laajeni, kun näiden jätelajien erilliskeräys tuli jätehuoltomääräysten mukaan olla järjestettynä taajamien kaikissa vähintään 10 huoneiston kiinteistöissä heinäkuun 2021 alusta lähtien. Rosk’n Rollille tämä tarkoitti noin 900 uuden kiinteistön pakkausjätteiden keräyksen toteuttamista.

”Asukkaille muutos merkitsi lajittelupalveluja yhä lähemmäs. Meillä Rosk’n Rollilla keräyksen laajentamisen onnistumiseksi tuotettiin runsaasti ohjemateriaalia taloyhtiöille, pidettiin talkoiden yhteydessä lajitteluneuvontaa taloyhtiöiden asukkaille, suunniteltiin uusia jäteautojen ajoreittejä sekä tietysti kontaktoitiin iso määrä isännöitsijöitä ja autettiin jätetilojen suunnittelussa”, kertoo Rosk’n Rollin palvelu- ja kehitysjohtaja Marko Printz.

Hyötyjätteiden keräys kiinteistöiltä on kasvanut viime vuosina vauhdilla. Ohessa kuvaaja Rosk’n Rollin hyötyjätteiden erilliskeräyksen kiinteistömäärien kehityksestä 2017–2021.

Graafi erilliskeräyksessä mukana olevien kiinteistöjen määrän kehityksestä
Hyötyjätteiden erilliskeräyksessä mukana olevien kiinteistöjen (kpl) kehitys


Vuonna 2022 lasi-, kartonki- ja muovipakkausten sekä metallin keräys laajenee edelleen koskien 1.10. lähtien kaikkia vähintään viiden huoneiston kiinteistöjä.

Tutustu yhtiön tilinpäätökseen ja hallituksen toimintakertomukseen (pdf):
RR Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021