Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelut täyttävät ympäristö- ja laatustandardit

13.6.2018 Tiedote

Rosk’n Roll -jätehuoltopalveluiden sertifiointi on hyväksytty ulkopuolisen tarkastajan, Bureau Veritaksen toimesta. Sertifioinnissa tarkastettiin, että toiminta on standardien ja Rosk’n Roll -jätehuoltopalveluiden omien lupausten mukaista ja että toimintaa jatkuvasti kehitetään. Nyt ISO 9001:2015 (laatu) ja ISO 14001:2015 (ympäristö) -standardit kattavat koko toiminnan. 

– Haluamme jatkuvasti parantaa toimintaamme ja kehittämisen punaisena lankana toimii vuonna 2016 uudistettu strategia. Sen mukaisesti asetamme Rosk’n Rollissa vuosittain uusia, aina kunnianhimoisempia tavoitteita liittyen toimintamme ydintekijöihin. Kehittämistyö kohdistuu erityisesti ympäristövaikutuksiin, toimintamme tehokkuuteen, asiakaspalveluun ja työn turvallisuuteen, kertoo laatu- ja ympäristöpäällikkö Katariina Lossi.

– Nyt toteutunut sertifiointi on osoitus siitä, että tekemämme työ kantaa ja olemme jatkossakin sitoutuneet toimintamme kehittämiseen. Olemme hyvin iloisia sertifioijan antamasta positiivisesta palautteesta liittyen toimintaamme. Erityisesti kiitosta sai kehitysaktiivisuus ja nykyaikaiset digitaaliset työkalut, toteaa Lossi. 

Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun tuottavat Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ja Rosk’n Roll Oy Ab. Näiden toimijoiden toimintajärjestelmien systemaattinen yhtenäistäminen käynnistettiin jo vuonna 2014 osana yhtiöiden fuusioitumisen valmistelua. Johtamisjärjestelmä uudistettiin ja tavoitteet, toimintapolitiikka sekä mittarit yhtenäistettiin. Samalla aloitettiin yhteiset asiakastyytyväisyyskyselyt itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla. Toiminnan ja ohjeistuksen yhtenäistämisen lisäksi otettiin käyttöön koko toimialueen kattavat sisäiset auditoinnit ja tarkastuskierrokset. Viimeisin vaihe ennen nyt toteutunutta sertifiointia oli toimintaprosessien kuvaaminen. Yhtiöt fuusioituvat vuoden 2019 alussa.

Sertifikaatti 11.6.2018 ryhmakuva crop

Kuva: Rosk’n Rollissa iloitaan sertifioinnista yhdessä – toiminnan jatkuvaan kehittämiseen osallistuu koko henkilökunta. Kuvassa etualalla laatu- ja ympäristöpäällikkö Katariina Lossi, takana vasemmalta oikealle palvelupäällikkö Tuija Klaus, laskutusvastaava Malin Grönholm sekä ajojärjestelijä Marina Bäcklund-Kuikka.