Munkkaan kaatopaikkakaasun keräystä tehostetaan

18.1.2016 Tiedote

Rosk’n Roll Oy Ab:n Munkkaan jätekeskuksen kaatopaikalla tehdään kuluvan kahden viikon ajan töitä jätetäytön kaasunkeräyksen tehostamiseksi. Maanantaina alkaneet kaasukaivoporaukset tehdään alueen koilliskulmalla. Meluhaittaa työstä ei lähialueen asukkaille ole, mutta porausten ja jätetäytön avaamisen yhteydessä purkautuva kaatopaikkakaasujen haju saattaa olla tavallista voimakkaampaa.

Jätetäyttöalueelle tehdään neljä uutta kaasunkeräyskaivoa, jotta kaatopaikalta purkautuvat kaasut saadaan paremmin kerättyä hyötykäyttöön. Tehostettu kaasunkeräys vähentää tulevaisuudessa kaatopaikan hajuhaittoja.

Helmi-maaliskuun aikana työtä jatketaan asentamalla kaasun imuputkisto. Myös silloin hajuhaitat voivat olla tavallista voimakkaampia. Munkkaan kaasulaitos on muutostöiden ajan normaalisti toiminnassa. Kaasunkeräyskaivojen ja -putkistojen asennus on yleinen käytäntö suljettavilla kaatopaikoilla. Yleensä nyt Lohjalla tehtävät työt tehdään jätetäyttöalueen sulkuvaiheessa, mutta Rosk’n Roll ennakoi tulevien sulkutöiden tarpeita.