Lohjan jätteen kuljettajat on valittu

21.3.2016 Tiedote

Keskitetyt kunnalliset jätteenkuljetukset alkavat Lohjalla 3.10.2016. Avoimella julkisella kilpailulla valitut jäteastioiden tyhjentäjät ovat Lassila & Tikanoja ja RenoNorden Oy. Muualla Länsi-Uudellamaalla on ollut keskitetysti kilpailutettu jätteiden kuljetus jo vuodesta 2007. Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab tyhjennyttää asukkaiden sekajäteastiat julkisena peruspalveluna. Rosk’n Rollilla ei ole omia jäteautoja, vaan jäteastioita tyhjentävät tarjouskilpailujen perusteella valitut yksityiset kuljetusyritykset. Rosk’n Roll vastaa paitsi tyhjennysten kilpailuttamisesta, myös jäteautojen reiteistä, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta.

Rosk’n Roll Oy Ab:n alueen jätehuoltoviranomainen, Länsi-Uudenmaan jätelautakunta teki vuonna 2013 päätöksen liittää Lohjan ja Karjalohjan alueet kunnan keskitetysti kilpailuttamiksi muun Länsi-Uudenmaan tavoin. Lautakunnan päätös tulee nyt voimaan kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen.

Jätelautakunta päättää huhtikuussa lohjalaisten jäteastioiden tyhjennyshinnoista. Samat tyhjennysmaksut tulevat voimaan koko Lohjan alueelle, myös jo aikaisemmin kilpailutetuille alueille Nummelle, Pusulaan ja Sammattiin.

Rosk’n Roll ottaa asiakkaisiin suoraan yhteyttä jäteastian tyhjennyksiin liittyvistä käytännön järjestelyistä ensin alkukesästä ja toistamiseen syyskuussa ennen kuljetusten alkamista.

Lohjan jätteenkuljetusalueet kiinnostivat ennätysmäärää tarjoajia. Tarjouspyyntö antoi hyvät edellytykset eri kokoisille jätteenkuljetusyrityksille osallistua kilpailutukseen. Kahdesta urakka-alueesta jätettiin yhdeksän tarjousta ja yhdestä kahdeksan. Myös alueella aikaisemmin toimimattomat yritykset pääsivät nyt markkinoille. Tarjoajilla on ollut hyvin aikaa valmistautua Lohjan jätteenkuljetusten kilpailutukseen, sillä tieto siitä on ollut jo kolmen vuoden ajan.

Nyt kilpailutettiin kolme jätteenkuljetusaluetta, kaikki viiden vuoden perus- ja enimmillään kahden optiovuoden ajaksi. Lohjan kaupungin keskusta-alueella jäteastioiden tyhjennyksiä hoitaa Lassila & Tikanoja. Lohjan asemalta Nummenkylään ulottuvalla alueella, samoin kuin Virkkalan, Lohjansaaren ja Karjalohjan alueella toimii molemmilla RenoNorden Oy.

Kaikki kilpailutukseen osallistuneet yritykset täyttivät tarjouspyynnön ehdot. Yhtenä merkittävimpänä edellytyksenä on jäteautojen Euro 5-luokitus, jolla rajoitetaan ympäristölle ja terveydelle haitalliset pakokaasupäästöt.

Lassila & Tikanoja on suomalainen palveluyritys, jolla on Länsi-Uudellamaalla kaksi toimipistettä. RenoNorden Oy on kunnallisiin jätehuoltotöihin erikoistunut yritys.

Rosk’n Roll on jakanut Länsi-Uudenmaan sekajätteenkuljetukset nyt kilpailutettujen kolmen alueen lisäksi 9 muuhun urakka-alueeseen. Näillä yhdeksällä alueella jäteastian tyhjennyksiä urakoivat inkoolainen Grönfors Training Oy, lohjalainen Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy, RenoNorden Oy ja Lassila & Tikanoja.

Rosk’n Roll kilpailuttaa vielä tänä vuonna Lohjan biojätteen tyhjennykset sekä ekopisteiden tyhjennykset. Vuonna 2017 vuorossa ovat Inkoon-Siuntion, Karjaan-Pohjan ja kaksi Vihdin sekajätteen kuljetusurakka-aluetta.