Jätehuoltopalvelujen kehittäminen jatkui inflaatiosta huolimatta

20.5.2024 Tiedote

Rosk’n Rollin 30-vuotisjuhlavuoden liikevaihto oli 28,6 miljoonaa euroa. Lisäystä edelliseen tilikauteen kertyi 3,1 miljoonaa euroa (12,1 prosenttia). Tilikauden liikevoitto oli 115 748 euroa tappiollinen. Oman pääoman tuotto oli 1,2 prosenttia.  Vuoden 2023 tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 495 172 euroa.

Tutustu yhtiön tilinpäätökseen ja hallituksen toimintakertomukseen (pdf):

Rosk’n Roll Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Tilinpäätössiirtojen jälkeen yhtiön nettotulokseksi muodostuu 395 253 euroa. Voitto käytetään kokonaisuudessaan jätehuollon kehittämiseen ja ympäristöinvestointeihin.  

Tilikauden tulos ylitti budjetoidun, mutta liikevaihto toteutui budjetin mukaisesti. Budjetoinnissa huomioitiin vuoden 2022 aikana voimakkaasti kohonneet toimintakulut. Asiakasmaksuja korotettiin keväällä 2023 vastaamaan kohonnutta kustannustasoa.

Tilikauden investointien kokonaismäärä oli 3 251 427 euroa. Valtaosa investoinneista kohdistui jätekeskuksiin ja jäteasemiin. Jätekeskusten perusparannuksiin, rakentamiseen ja kehittämiseen käytettiin yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Kuntakohtaisten jäteasemien kehittämiseen ja kalustohankintoihin käytettiin miljoona euroa. 

Jätteen määrä supistui 

Yhtiön käsittelemä kokonaismateriaalimäärä oli 130 270 tonnia, josta 79 870 tonnia vastaanotettiin suoraan yhtiön toimipisteisiin ja 50 400 tonnia kerättiin kiinteistöiltä. Kokonaisjätemäärä pieneni 14,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Kiinteistökeräyksen kertymä supistui 1,6 prosenttia ja vastaanotettu jätemäärä 21,5 prosenttia.  

Hyötymateriaalien saanti jatkoi hienoista kasvuaan. Ainostaan vastaanotettujen muovituotteiden tonnimäärä pieneni edellisvuodesta. Muovipakkausten määrä kasvoi suhteellisesti eniten edellisestä vuodesta (yli 10 prosenttia). Biojätteen lajitteluvelvoite laajeni, ja vastaanotettu biojätemäärä kasvoi 20 tonnia.

Hyötymateriaalisaantojen kehitys 2019–2023, jätemäärät tonneina. Mukana Rosk’n Rollin kiinteistö- ja ekopistekeräyksien jätteet sekä jäteasemilla vastaanotetut pientuojien jätteet. 

Lohjan ja Nummelan suurten taajamien omakotiasukkaiden velvoittaminen biojätteen lajitteluun lisäsi biojätekeräykseen kuuluvien kiinteistöjen määrää lähes 70 prosenttia. Muiden hyötyjätelajien osalta erilliskeräyksessä mukana olevien kiinteistöjen määrän kasvu jatkui hitaana.  

Hyötyjätteiden erilliskeräyksessä mukana olevien kiinteistöjen (kpl) kehitys.  

Biojäte lajitteluun suurten taajamien omakotitaloissa 

Omakotiasukkaat Lohjan ja Nummelan suurimmissa taajamissa velvoitettiin lajittelemaan biojätteensä toimintavuoden syyskaudella.  Lohjalla biojätteen lajitteluvelvollisuus astui voimaan syyskuusta alkaen ja Vihdin Nummelassa marraskuusta alkaen.  

Lohjan alueella uusi velvoite koski 4 560 pientaloa ja Nummelassa 1 168 pientaloa, joissa biojätettä ei ollut lajiteltu aiemmin. Lohjan ja Nummelan omakotiasukkaat saivat valita kompostoinnin tai jäteyhtiöltä tilatun biojätteen keräyspalvelun välillä.  

Uusista biovelvollisista kompostointiin päätyi kummallakin alueella hieman yli puolet. Lohjalla biojätteen erilliskeräyksen valitsi 46 % uusista biovelvollisista ja Vihdin Nummelassa 48 %.  

Uudistettu jätelaki velvoittaa kaikkien asuinkiinteistöjen asukkaat lajittelemaan biojätteen erikseen muusta jätteestä yli 10 000 asukkaan taajamissa.  Rosk’n Rollin toimialueella biojätteen lajitteluvelvoite laajenee pientaloihin alue kerrallaan alkaen Länsi-Uudeltamaalta.  

Itsepalvelu laajensi aukioloaikoja 

Tammisaaren, Inkoon ja Loviisan jäteasemilla otettiin huhtikuussa käyttöön itsepalvelumalli, jolla vastattiin asiakkaiden toiveisiin aukioloaikojen laajentamisesta. Itsepalvelu mahdollisti asioinnin jäteasemalla palveluajoista riippumatta. 

Itsepalvelu oli käytössä kesäkaudella aamu- ja iltakahdeksan välillä kaikkina viikonpäivinä juhlapyhiä lukuun ottamatta. Muutos ei vaikuttanut palveluaikoihin eli kellonaikoihin ja viikonpäiviin, jolloin jäteasemilla on henkilökuntaa.  

Itsepalvelua oli kokeiltu Loviisan jäteasemalla muutaman vuoden ajan risujen, haravointijätteen ja vaarallisen jätteen osalta. Hyvien kokemusten vuoksi käytäntöä haluttiin laajentaa kahdelle muulle asemalle ja kaikkiin asemalla vastaanotettaviin jätteisiin.  

Asiakastyytyväisyyskyselystä kiitettävät arvosanat 

Rosk’n Rollin asiakkaat ovat edelleen varsin tyytyväisiä saamiinsa jätehuoltopalveluihin.  
 
Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneiden mukaan parhaiten olivat onnistuneet jäteastioiden tyhjennykset (keskiarvo 4,6 asteikolla 1–5), jäteauton kuljettajien työsuoritus (4,5) sekä jäteasemapalvelut (4,6). Kriittisimmin asiakkaat suhtautuivat eko- ja sekajätepisteiden siisteyteen (3,6), jätteiden mahtumiseen eko- ja sekajätepisteiden astioihin (3,7) sekä vaarallisten jätteiden vastaanottopisteiden määrään (3,7).   

Kysely tehtiin loppuvuodesta 2023.   

Katse eteenpäin myös juhlavuotena 

Rosk’n Rollin perustamisesta tuli kertomusvuonna kuluneeksi 30 vuotta. Merkkipäivää juhlittiin kesäkuussa Porvoon Taidetehtaalla iltajuhlassa sekä Kiertotalouden juhlaseminaarissa, jossa katse oli vahvasti eteenpäin.  
 
Julkinen hankintalaki, kaatopaikkadirektiivi sekä jätteenpolttodirektiivi ovat muuttaneet jätehuoltoa merkittävästi kuluneina vuosikymmeninä. Jätteiden loppusijoittaminen kaatopaikoille on miltei loppunut ja jätehuoltoyhtiöistä on tullut tärkeä osa nykypäivän kiertotaloutta. Myös Rosk’n Rollin toiminta ulottuu perinteisestä jätehuollosta yhä laajemmin materiaaliketjujen kokonaishallintaan, jalostukseen ja hyödyntämiseen.  

Rosk’n Roll ja itäiselle Uudellemaalle vuonna 2002 perustettu Itä-Uudenmaan Jätehuolto sulautuivat yhteen vuonna 2019.