Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk’n Roll Oy Ab:n fuusion sulautumissuunnitelma hyväksytty

19.6.2018 Tiedote

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n (IUJ) ja Rosk’n Roll Oy Ab (RR) hallitukset ovat kokouksissaan 14.6.2018 hyväksyneet sulautumissuunnitelman ja päättäneet rekisteröidä sen kaupparekisteriin. Sulautumisen täytäntöönpano edellyttää vielä muun ohella yhtiökokouspäätöksiä. Suunniteltu yhtiöiden sulautumisen täytäntöönpanopäivä on 1.1.2019.

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ja Rosk’n Roll Oy Ab ovat itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla toimivia alueidensa kuntien omistamia jätehuoltoyhtiöitä. IUJ:n ja RR:n hallitukset ovat selvittäneet yhtiöiden fuusioitumisen etuja. Yhtiöiden fuusioituminen osoittautui mm. talouden, ympäristönsuojelun kuin toiminnan varmuuden kannalta myönteiseksi ratkaisuksi. Tällä perusteella jäteyhtiöiden omistajakunnat allekirjoittivat 2012 yhdistymissopimuksen IUJ:n ja RR:n toimintojen yhdistämiseksi siten, että ne sulautuvat yhdeksi yhtiöksi, joka tulee toimimaan Rosk’n Roll Oy Ab -nimellä.

Yhtiöiden yhdistymisen edellytyksenä oli muun ohella RR:n yksityisestä vähemmistöomistuksesta (0,38 %) luopuminen lunastamalla yksityisten vähemmistöosakkeenomistajien osakkeet ennen yhdistymistä. Vähemmistöomistuksesta luopumisen aiheuttamia riitaisuuksia käsiteltiin korkeimmassa oikeudessa saakka. Korkein oikeus asettui maaliskuussa 2018 RR:n kannalle mahdollistaen samalla yhdistymisprosessin jatkumisen.  

IUJ ja RR ovat yhdistäneet toimintojaan koko yli viisivuotisen oikeusprosessin ajan ja toimivat jo nyt käytännön tehtävissään kuin yksi yhtiö.