Hangon lietesäiliötyhjennykset paikalliselle urakoitsijalle

28.2.2024 Tiedote
Lietesäiliö omakotitalon pihalla

Rosk’n Roll on allekirjoittanut kolmivuotisen sopimuksen Martti Poutiainen Oy:n kanssa hankolaisasiakkaiden lietesäiliöiden tyhjennyksistä ja lietteen poiskuljetuksista.

Rosk’n Rollin kuljetuspäällikkö Mika Toivari luonnehtii kilpailutusta ja siihen liittynyttä markkinavuoropuhelua onnistuneeksi.

”Saimme seitsemän tarjousta hyvin eri kokoisilta toimijoilta, mistä olemme mielissämme. Tällä kertaa pieni tarjoaja voitti. Pienten yritysten osallistumismahdollisuudet turvattiin muun muassa sillä, ettei kalustolle asetettu koko- ja määrävaatimuksia.”

Voittajayritys on paikallinen toimija, joka tuntee hankolaisasiakkaat ennalta.

”Tästä on ilman muuta höytyä sekä asiakkaalle että meille. Monen asiakkaan tontilla käy sama tuttu kuljettaja, ja me puolestamme saamme logistista hyötyä siitä, että alueella operoiva urakoitsija tuntee kohteita ennalta. Paikallisuus ei kuitenkaan ollut kriteerinä kilpailutuksessa”, Toivari täsmentää.

Vähemmän liikennettä, enemmän ennakointia

Kun kunnan järjestämä lietteenkeräys käynnistyy Hangossa, alueella operoi enää yksi urakoitsija. Tyhjennyksiä pyritään tekemään suunnitelmallisesti alue kerrallaan – toki kiinteistökohtaiset tarpeet huomioiden. Liikenne alueella vähenee, mikä puolestaan säästää ympäristöä. Myös jäteveden puhdistuslaitosten toiminta helpottuu, kun lietettä saapuu tasaisemmin pitkin vuotta.

Ensimmäinen tyhjennys asiakkaan on itse tilattava Rosk’n Rollilta tarvitsemanaan ajankohtana. Myöhemmin tähdätään vakiotyhjennyksiin, joiden säännöllisestä toistumisesta huolehtii jätehuoltoyhtiö.

”Akuuteissa tilanteissa myös päivystystyhjennys on jatkossakin mahdollinen, mutta sen hinta on ennakkoon tilattua tai säännöllistä tyhjennystä kalliimpi”, sanoo Toivari.

Jätehuoltopalvelut yhdestä numerosta

Kun kunnallisiin lietesäiliöiden tyhjennyksiin siirrytään, toteutuu myös yhden luukun palveluperiaate. Kaikki jätehuoltopalvelut voi jatkossa tilata Itä- ja Länsi-Uudellamaalla Rosk’n Rollilta.

”Lietteiden keruu muuttuu entistä läpinäkyvämmäksi. Asiakastietojärjestelmämme takaa tarkan seurantamahdollisuuden koko palveluketjusta. Myös lain vaatimat siirtoasiakirjat ovat jatkossa sähköisesti saatavilla Rosk’n Rollilta. Viestintä asiakkaan suuntaan tehostuu, jos asiakkaan puhelinnumero löytyy asiakasrekisteristä,” Toivari kertoo.

Noin viikkoa ennen sovittua lietesäiliön tyhjennystä asiakas saa tekstiviestillä ilmoituksen saapumisajankohdasta. Suoritetusta tyhjennyksestä ja tyhjennyksen estävistä ongelmasta on myös mahdollista ilmoittaa tekstiviestein.

Lietesäiliöiden omistajilta pyydetään tietoja

Yhtiö lähestyy kirjeitse niitä henkilöitä, joiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä tarvitaan tietoa. Mitä kattavamman rekisterin ja tarkemmat asiakastiedot Rosk’n Roll saa kerättyä, sen paremmin optimoituna lietekeräykset käynnistyvät. Tiedot helpottavat ja nopeuttavat myös varsinaisten tyhjennystilausten tekemistä.

”Kirjeiden lähettäminen on aloitettu pienissä erissä ja sitä jatketaan pitkin kevättä. Vaikka kirjettä ei vielä olisi kuulunutkaan, kannattaa oma-aloitteisesti käydä ilmoittamassa tiedot lietesäiliöistä Rosk’n Rollin sähköisessä asioinnissa osoitteessa web.rosknroll.fi”, vetoaa palvelupäällikkö Tuija Klaus.

Lietesäiliöiden tyhjennyshinnat julkaistaan keväällä, kun Uudenmaan jätelautakunta on vahvistanut taksat.
Kunnallinen lietesäiliöiden tyhjennys alkaa Hangosta 1. lokakuuta. Seuraavana on vuorossa Raasepori, jossa kunnallisiin lietekuljetuksiin siirrytään heti vuoden 2025 alusta.

”Kilpailutus Raaseporin lieteurakoista on käynnissä, ja tarjousten viimeinen jättöaika on 28. maaliskuuta. Urakoitsijoiden kannattaa siis olla hereillä, seurata Hilmaa ja osallistua kilpailuun”, kannustaa Toivari.