Ylijäämämaan vastaanotto Rosk’n Roll Oy Ab:lta Maa Roll Oy:lle 1.1.2020 alkaen

11.11.2019 Tiedote

Rosk´n Roll Oy Ab siirtää Sipoon Mömossenin jäteaseman ylijäämämaaliiketoiminnan 1.1.2020 aloittavaan tytäryritykseensä Maa Roll Oy:hyn. Rosk’n Roll Oy Ab omistaa Maa Roll Oy:n 100-prosenttisesti.

Maa Roll jatkaa maiden vastaanottopalvelua aiemmilla ehdoilla ja myös vastaanottohinnat säilyvät muutosvaiheessa ennallaan. Olemme lähiaikoina yhteydessa vastaanottosopimusten päivittämiseksi uuden yhtiön nimiin.

Lisätietoja maa-ainespalveluistamme antaa projektipäällikkö Henri Vuorenmies, p. p. 020 637 7057, henri.vuorenmies@rosknroll.fi. Henri Vuorenmies toimii 1.1.2020 alkaen myös uuden yhtiön yhteyshenkilönä. Hänen yhteystietonsa säilyvät ennallaan.