Vähemmän päästöjä jätekuljetuksista

7.1.2019 Tiedote

Rosk’n Roll Oy Ab kilpailutti koko toimialueensa sekajätteen siirtokuljetuksensa niin, että kilpailutuksessa suosittiin vähäpäästöisiä polttoaineita.

Rosk’n Roll kerää suurimman osan alueensa sekajätteistä jätekeskuksiin, joista sitä siirtokuljetetaan täysperävaunuyhdistelmillä eteenpäin jätteenpolttolaitoksiin. Uuden kuljetuskilpailutuksen myötä Itä- ja Länsi-Uudenmaan sekajätteen siirtokuljetuksissa syntyy vähemmän päästöjä kuin ennen. Kolmivuotisen siirtokuljetusurakan voitti Transitar Oy, joka käyttää ajoissaan yhdyskuntajätteistä ja teollisuuden prosessitähteistä valmistettua dieselpolttoainetta.

”Hiilidioksidipäästöjä pitäisi syntyä 1.1.2019 alkaen vuosittain 226 tonnia vähemmän kuin jos oltaisiin jatkettu perinteisellä fossiilisella dieselillä ajattamista. Tämä päästövähennys on suurin piirtein yhtä paljon kuin 75 kotitalouden lämmityksen vuotuiset hiilidioksidipäästöt”, kertoo kilpailutuksesta vastannut materiaalipäällikkö Lasse Vilen Rosk’n Rollilta.

Rosk’n Roll laati siirtokuljetusten tarjouspyynnön siten, että vaihtoehtoisten, ympäristöystävällisempien polttoaineiden tarjoamiseen kannustettiin vertailuhintaan vaikuttamalla kertoimella.  

”Tietääkseni juuri tällaista mallia ei ole vastaavissa kilpailutuksissa vielä hyödynnetty. Mallin suunnittelussa saimme asiantuntija-apua valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivalta, joka auttoi eri polttoaineiden ympäristövaikutusten punnitsemissa”, toteaa Lasse Vilen.

Rosk’n Rollin kehityspäällikkö Vesa Heikkonen kertoo, että vähäpäästöisten polttoaineiden suosiminen ei tässä hankinnassa nostanut kustannuksia vaan hintataso oli käytännössä sama kuin perinteisilläkin polttoaineilla. ”Olimme kuitenkin valmiita myös maksamaan hivenen suurempaa urakkahintaa pienempipäästöisistä ratkaisuista, sillä haluamme tukea ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja ja niiden leviämistä. Vastuullinen toiminta ympäristön kannalta on keskeinen arvomme, onhan koko jätehuolto käytännössä työtä ympäristön ja terveyden hyväksi. Toivottavasti esimerkkimme kannustaa muitakin toimijoita vastaaviin ratkaisuihin”, Vesa Heikkonen rohkaisee.

Rosk’n Roll Oy Ab:n toimialueella Itä- ja Länsi-Uudellamaalla siirtokuljetetaan vuodessa noin 50 000 tonnia sekajätettä. Ajokilometrejä näistä kuljetuksista kertyy noin 150 000/vuosi.