Gasumin Lohjan biokaasulaitos kasvattaa merkittävästi biokaasun tuotantoa

5.3.2019 Tiedote

Gasum Oy 
Rosk’n Roll Oy Ab

 

Gasumin Lohjan biokaasulaitoshanke etenee suunnittelutöiden ja hankintojen edistyessä. Lohjan jätekeskuksen yhteyteen Munkkaalle rakennettava laitos tulee käsittelemään vuodessa noin 60 000 tonnia biojätteitä. Laitoksen odotetaan tuottavan vuodessa yli 40 GWh biokaasua ja 50 000 tonnia luomulannoitteita. Laitoksen käyttöönoton arvioidaan tapahtuvan vuoden 2020 aikana.

Hanke vahvistaa kotimaisen biokaasumarkkinan kasvua ja edistää vahvasti biokaasun liikennekäyttöä. Hankkeen rakennustyöt on tarkoitus käynnistää huhtikuussa ja hanke valmistuu vuoden 2020 aikana. Lohjan hankkeen työllistävä vaikutus on rakentamisen noin 170 henkilötyövuotta ja pysyvä työllisyysvaikutus noin 32 henkilötyövuotta.

”On hienoa, että laitoshankkeemme työt käynnistyvät suunnittelutöiden edetessä. Biokaasumarkkinan ja kaasun liikennekäytön kehittäminen ja biokaasun tuotantokapasiteetin kasvattaminen ovat hyvin keskeinen osa yhtiömme strategiaa”, kertoo liiketoiminnan kehitysjohtaja Matti Oksanen Gasumilta.

Biokaasulaitos rakennetaan kuntien omistaman jäteyhtiön, Rosk’n Rollin Munkkaan jätekeskukseen. ”Vaikka itse laitos on puhtaasti Gasumin hanke, olemme luonnollisesti iloisia siitä, että voimme myös näin vuokranantajan roolissa tarjota Munkkaan jätekeskuksessa hyvän alustan kiertotalouden kehittämiseen”, muotoilee Rosk’n Roll Oy Ab:n toimitusjohtaja Jukka Paavilainen.

”Rakennustöiden aikaiset vaikutukset jätekeskuksen asiakkaille pyritään minimoimaan. Teemme kaikkemme, jotta asiointi jätekeskuksessa olisi mahdollisimman sujuvaa myös rakennustöiden aikana”, Paavilainen lisää.

 Investointi on Gasumille merkittävä. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt yhtiölle 7,83 miljoonaa Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihanketukea biokaasun tuotannon lisäämiseen.

Gasumin nykyinen biokaasukapasiteetti on noin 650 GWh/vuosi. Yhtiö käsittelee 12 biokaasulaitoksessaan Suomessa ja Ruotsissa biomassoja noin 800 000 t/vuosi. Yhtiö on Pohjoismaiden johtava biohajoavien jätteiden käsittelijä ja biokaasun tarjoaja. Yhtiöllä on käynnissä biokaasulaitoskehityshankkeita mm. Turussa, Oulussa ja Nymöllassa Ruotsissa.