Uudet yritysten jätehuollon käytännöt voimaan vuoden 2020 alusta alkaen

2.12.2019 Tiedote

Uudistunut jätelaki muuttaa yritysten jätehuoltopalvelujen ehtoja 1.1.2020 alkaen. Uusi laki rajoittaa kunnallisten jätelaitosten, kuten Rosk’n Rollin, mahdollisuuksia palvella yrityksiä. Lakiuudistuksen myötä keskeistä on, tarvitseeko yritys jätteen käsittelyä tai kuljetusta yli 2000 euron arvosta (alv 0 %) vuodessa.

Jos yritys tarvitsee jätehuoltopalveluja yli 2000 euron (alv 0 %) arvosta vuodessa:

Jätteen haltijan eli yrityksen on ensin etsittävä Materiaalitori.fi-tietoalustasta jätteelleen yksityistä jätehuollon palveluntarjoajaa. Rosk’n Roll ei voi tarjota toissijaista* jätehuoltopalvelua eli ottaa yritysjätettä vastaan tai tehdä kuljetussopimusta ennen kuin yritys on tarjonnut jätettään yksityisille jätehuoltoyrityksille.

Mikäli sopivaa palvelua ei ole asiakkaalle kohtuullisin ehdoin Materiaalitorin kautta saatavilla 14 vrk kuluessa, voi yritys sen jälkeen pyytää Rosk’n Rollilta tsv-jätehuoltopalvelua*.

Materiaalitori on valtion yhtiö Motivan luoma sähköinen tietoalusta, joka on tehty uudistuneen jätelain tarpeisiin.

Jos yritys tarvitsee jätehuoltopalveluja alle 2000 eurolla vuodessa:

Yritys voi pyytää jätehuoltopalvelua suoraan Rosk’n Rollilta, jonka jälkeen Rosk’n Roll ja yritys voivat tehdä keskenään sopimuksen jätehuoltopalvelusta.

  

*Mikä on tsv eli toissijainen jätehuoltopalvelu?

Rosk’n Roll on kunnallinen jäteyhtiö. Kunnan ensisijainen vastuu on järjestää asumisessa syntyvän jätteen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto. Kunta on myös velvollinen järjestämään jätehuollon toissijaisesti muulle jätteelle, kuten esim. yritysten jätteelle, seuraavassa tapauksessa: jos jätteen haltija tätä pyytää yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi ja jos jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

Jätelain asettamien rajoitusten vuoksi kunnallisen jäteyhtiön on mahdollista tarjota yrityspalveluja avoimilla markkinoilla ilman tsv-sopimusta vain vähäisissä määrin.

 

Lisätietoja: www.motiva.fi/materiaalitori