Uudellemaalle suunnitteilla uusi kierrätysyhtiö

11.4.2017 Tiedote

Kuusakoski Oy, Rosk’n Roll Oy Ab ja Itä-Uudenmaan Jätehuoltoyhtiö Oy allekirjoittivat 3.3.2017 aiesopimuksen tarkoituksenaan perustaa uusi kierrätys- ja jätehuoltopalveluita tarjoava yhtiö. Yhtiö aloittaa toimintansa kesällä 2017.

Uusi yhtiö tuottaa kokonaisvaltaisia palveluja kaupan ja teollisuuden alalla syntyvien jätevirtojen kierrätystarpeisiin Uudenmaan alueella.  Uusi yritys huolehtii mm. yritysasiakkaidensa metalliromun vastaanotosta, sekä rakennusjätteiden ja erilaisten teollisuuden sivutuotteiden vastaanotosta ja käsittelystä. Yrityksille tarjotaan jätehuollon kokonaispalvelut kuten jätteen keräyksen, käsittelyn, neuvonnan, suunnittelun ja raportoinnin. Liiketoiminta aloitetaan metalliromun ja rakennusjätteen kierrätyksellä. Yhtiö aloittaa toiminnan olemassa olevissa toimipisteissä Karjaalla, Hyvinkäällä, Porvoossa ja Lohjalla.

Uusi hankintalaki ja valmisteilla olevan jätelain muutos rajoittavat kuntaomisteisten yhtiöiden palvelun tarjontaa yrityksille. Rosk’n Roll Oy Ab ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy voivat nyt perustettavan yhtiön kautta tarjota jatkossakin alueensa yrityksille kustannustehokkaita jätehuoltopalveluja. Uuden yhtiön kuntaomistajilleen mahdollisesti tuoma tulo käytetään kuntalaisten jätehuollon kehittämiseen.

“Kuusakoskella on kokemusta yhteisyrityksistä julkisen sektorin kanssa sekä Suomessa että Ruotsissa. Uskomme että uuden yhtiön avulla pystymme tarjoamaan sekä olemassa oleville että uusille asiakkaille kokonaisvaltaisia kierrätyspalveluita laadukkaasti”, sanoo Kuusakoski Oy:n toimitusjohtaja Atte Kekkonen.   

Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun tuottavat Rosk’n Roll Oy Ab ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Yhtiöiden kuntaomistajat ovat päättäneet IUJ:n ja RR:n fuusiosta ja allekirjoittaneet asiaa koskevan yhdistymissopimuksen jo joulukuussa 2012. Fuusion valmistelu on aloitettu, ja yhtiöt toimivat jo nyt operatiivisten tehtävien osalta kuin yksi yhtiö. Juridisen fuusion arvioidaan toteutuvan vuonna 2017.