Miksei kuljettaja voi tulla sisälle sanomaan että auto on astian edessä?

Jätteentyhjennysten sujuvuuden takia on tärkeää, että jäteastian edusta ja kulkureitti astialle pidetään vapaana. Näin pitkille ajoreitelle ei tule turhia viivästyksiä ja jäteastioiden tyhjennykset hoituvat ajallaan.