Rosk’n Rollin ja Itä-Uudenmaan Jätehuollon vuosikertomukset verkossa

1.7.2016 Tiedote

Rosk’n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n verkkovuosikertomukset on julkaistu osoitteessa http://vk2015.rosknroll.fi/

Verkkovuosikertomuksen sisältö seurailee painettuja edeltäjiään. Toimintavuoden talouden, materiaalivirtojen, ympäristöntarkkailun sekä muun toiminnan tunnusluvut löytyvät verkkovuosikertomuksen taulukoista. Vuoden 2015 toiminnasta on kerrottu tekstein ja kuvin.

Rosk’n Roll ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto haluavat kertoa toiminnastaan mahdollisimman laajasti ja avoimesti. Kaksikielisen sivuston avulla toiminnan tunnusluvut ovat helposti tutustuttavassa muodossa kaikelle kansalle. Painetun vuosikertomuksen levikki oli vain satoja kappaleita. Verkkovuosikertomuksen ansiosta myös jätettä syntyy aiempaa vähemmän. Näin yhtiöt huolehtivat omalta osaltaan jätteen synnyn ehkäisytehtävästä.

Molempien yhtiöiden vuosikertomuksista selviää muun muassa se, ettei jätteen energiahyödyntäminen ole vähentänyt materiaalikierrätystä, päinvastoin. Itä-Uudenmaan Jätehuollon alueella vuonna 2015 kokonaisjätemäärästä energiahyödynnettiin 60,1 prosenttia. Kasvua edelliseen vuoteen oli 4,5 prosenttiyksikköä. Samaan aikaan yhdyskuntajätteestä ohjautui materiaalihyödynnettäväksi 22 prosenttia. Kasvua oli 10 prosenttiyksikköä.

Rosk’n Rollin alueella puolestaan vuonna 2015 jätettä energiahyödynnettiin 9,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna. Vaikka 63,4 prosenttia yhdyskuntajätteestä energiahyödynnettiin, päätyi 19,6 prosenttia jätteistä materiaalikiertoon. Kasvua edelliseen vuoteen oli 11,4 prosenttiyksikköä. Materiaalihyödyntämisluvut ovat Suomen keskitason paremmalla puolella. Eurostatin tilastojen mukaan muualla Euroopassa jätettä hyödynnetään materiaalina enemmän. Jätteen kaatopaikkaus vähenee jatkuvasti. Vuonna 2015 Länsi-Uudellamaalla kaatopaikattiin vain 10 prosenttia jätteistä, Itä-Uudellamaalla noin 14 prosenttia.