Rosk’n Roll valmiina lohjalaisten jäteastioiden tyhjennyksiin

15.9.2016 Tiedote

Lokakuun 3. päivästä lähtien lohjalaisten sekajäteastioita käydään tyhjentämässä vain kolmella jäteautolla. Monilla asuntoalueilla raskaan liikenteen ajot vähenevät näin merkittävästi. Urakoitsijat ovat suunnitelleet jäteautojen reitit niin, että ne ovat tehokkaita ja mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia. Lohjan kaupungin keskusta-alueella jäteastioiden tyhjennyksiä hoitaa Lassila & Tikanoja. Lohjan asemalta Nummenkylään ulottuvalla alueella, samoin kuin Virkkalan, Lohjansaaren ja Karjalohjan alueella toimii molemmilla RenoNorden Oy.  Lassila & Tikanoja ajaa tyhjennysreittiä yhdellä jäteautolla kahdessa vuorossa ja RenoNorden hoitaa alueitaan kahdella jäteautolla kahdessa vuorossa.

Rosk’n Roll on lähettänyt lohjalaisille kesän aikana lähes 13 000 asiakaskirjettä, joissa on kerrottu jäteastian tyhjennyksen käytännöistä sekä pyytänyt tarvittaessa päivittämään asiakastietoja. Kiinteistöjen jätehuoltotiedot perustuvat jätehuoltoviranomaisen urakoitsijoilta saamiin tietoihin. Kesän aikana tietoihin on tehty yli 2000 päivitystä.

Tällä ja ensi viikolla Rosk’n Roll lähestyy asiakkaita uudella kirjeellä, jossa on kerrottu ensimmäinen Rosk’n Rollin tekemä tyhjennys sekä sitä seuraava jäteastian tyhjennysrytmi. Kirjeitä lähetetään noin 600 kappaleen päivävauhdilla. Omakotiasujan lisäksi kirjeen saavat yhteistä jäteastiaa käyttävien yhteyshenkilö. Jos kirjettä ei lokakuun alkuun mennessä näy, on asukkaan syytä olla yhteydessä Rosk’n Rollin asiakaspalveluun. Jos taas luvattuna päivänä jäteastiaa ei ole tyhjennetty, kannattaa asiakkaan viipymättä olla yhteydessä asiakaspalveluun. Toki ensin on syytä tarkastaa Rosk’n Rollin kotisivuilta, ettei mikään poikkeustilanne ole estänyt tyhjennystä.

Asiakaspalvelun tavoittaa arkisin kello 8.30-15.30. Asiakaspalveluun tulleisiin sähköposteihin vastataan myös tuona aikana. Sen sijaan sähköisen asiointipalvelun kautta voi asiakastietoja päivittää sekä palvelupyyntöjä jättää mihin vuorokaudenaikaan hyvänsä.

Palvelun räätälöinti kiinnostaa asukkaita

Rosk’n Rollin asiakaspalvelun mukaan jäteastian tyhjennysvälimuutoksia on tehty ahkerasti. Jäteastian tyhjennysväliin vaikuttavat jätteen määrä ja jätehuoltomääräykset. Sekajäteastia on tyhjennettävä vähintään kahden viikon välein, jos biojätettä ei lajitella erikseen. Astia voidaan tyhjentää neljän, kuuden tai kahdeksan viikon välein, jos biojäte kompostoidaan haittaeläimiltä suojatussa lämpöeristetyssä kompostorissa sekä hyöty- ja vaaralliset jätteet lajitellaan.

Tyhjennysvälin pidennystä on haettava kirjallisesti. Lomake pidennystä varten löytyy osoitteesta www.rosknroll.fi tai sen voi tilata puhelimitse. Mikäli jätettä syntyy vähän, on suositeltavaa sopia lähinaapurin kanssa yhteisen jäteastian käytöstä. 

Jotta jäteastian tyhjennys sujuisi hyvin, on jätekuljettajan pääsy jäteastialle varmistettava. Seuraavan muistilistan avulla voit testata jäteastian tyhjennyskelpoisuutta:

 • jäteastia helposti löydettävissä, ei puun tai talon takana
 • jäteauto pääsee alle 10 metrin päähän astiasta
 • jäteauton kestävä tie perille (kantavuus yli 20 t)
 • jäteastiassa asianmukaiset merkinnät (maksuttoman jätelajitarran ja tyhjennysosoitetarran voi tilata Rosk’n Rollilta)
 • pensaat tai puun oksat eivät ole korkeallakaan jäteauton tiellä
 • talvella lumikasat tai liukkaus eivät haittaa jäteauton matkaa

Tästä kyse:

 • Länsi-Uudellamaalla on (Lohjaa lukuun ottamatta) vuodesta 2007 asti ollut kunnan keskitetysti kilpailutetut jätteenkuljetukset.
 • Koko Lohja siirtyy kunnan järjestämiin jätekuljetuksiin 3.10.2016
 • Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab tyhjennyttää asukkaiden sekajäteastiat julkisena peruspalveluna.
 • Jäteastioita tyhjentävät tarjouskilpailujen perusteella valitut yksityiset kuljetusyritykset.
 • Rosk’n Roll vastaa kilpailuttamisen lisäksi reiteistä, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta.