Rosk’n Roll Oy Ab teki hyvän tuloksen

4.7.2017 Tiedote

Rosk’n Roll Oy Ab:n vuoden 2016 tilinpäätös hyväksyttiin yhtiökokouksessa 13.6.2016. Tilikauden liikevaihto oli 14,8 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto pieneni viimevuotisesta jonkun verran, mutta oli edelleen hyvä: 591 000 euroa.

Yhtiö ei jaa osinkoa omistajilleen, vaan tuloksen avulla kuntalaisten jätemaksut pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina. Rosk’n Rollin asiakasmaksut ovatkin pysyneet sangen alhaisina. Asiakkaille tarjotaan korkeatasoiset ja ympäristövaatimukset täyttävät jätehuoltopalvelut. Hyvä taloudellinen tilanne auttaa yhtiötä varautumaan jätehuollon kehittämiseen tarvittaviin investointeihin.

Tilikauden investointien kokonaismäärä oli noin 0,5 miljoonaa euroa. Pääosa investoinneista kohdistui omalla alueella tehtävään ympäristönsuojeluun mm. Munkkaan jätekeskuksen kaatopaikkakaasun keräyksen tehostamiseen.

Rosk’n Roll Oy Ab:n hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Vuonna 2016 valitut nykyiset jäsenet, Juhana Salmenpohja ja Rolf Oinonen Lohjalta, Jaakko Laiho Hangosta, Mikael Carlberg Inkoosta ja Mika Tallgren Karkkilasta, jatkavat. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ulla Lindström-Dahl Raaseporista ja varapuheenjohtajana Jarmo Kuosa Vihdistä.

Vuoden 2016 aikana jatkettiin Rosk´n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n fuusioitumisen valmistelua. Päätös fuusioitumisesta on tehty vuonna 2012 yhtiöiden omistajakunnissa ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Fuusion toteutuminen on viivästynyt suunnitellusta aikataulusta Rosk´n Roll Oy Ab:n yksityisomistuksen poislunastukseen liittyvän oikeusprosessin vuoksi. Asian käsittely siirtyi vuoden 2015 lopulla korkeimmalle oikeudelle, jonka päätös on odotettavissa lähiaikoina. Fuusio toteutunee vuoden 2018 alussa. Yhtiöt tuottavat yhdessä Rosk’n Roll -jätehuoltopalveluja ja toimintoja on yhtenäistetty niin paljon kuin se on ollut mahdollista. Yhtiöt ovat julkaisseet verkkovuosikertomuksensa osoitteessa vk2016.rosknroll.fi.