Rosk’n Roll Oy Ab teki hyvän tuloksen ja uusii palveluilmeensä

1.6.2016 Tiedote

Rosk’n Roll Oy Ab teki hyvän tuloksen ja uusii palveluilmeensä

Rosk’n Roll Oy Ab:n vuoden 2015 tilinpäätös hyväksyttiin yhtiökokouksessa 24.5.2016. Tilikauden liikevaihto oli 15 miljoonaa euroa, mikä oli 9 % suurempi kuin edellisvuonna. Liikevaihtoa kasvatti pääasiassa se, että vuosi 2015 oli ensimmäinen toimintavuosi, jolloin kaikki Rosk’n Rollin keräämä sekajäte käsiteltiin Vantaan jätevoimalassa. Tilikauden voitto pieneni viimevuotisesta noin 5%, mutta oli kuitenkin sangen hyvä: 670 000 euroa.  Voiton pieneneminen johtuu lähinnä kasvaneista jätteenkäsittelykustannuksista.

Yhtiö ei jaa osinkoa omistajilleen, vaan tuloksen avulla kuntalaisten jätemaksut pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina. Asiakkaille tarjotaan kuitenkin korkeatasoiset ja ympäristövaatimukset täyttävät jätehuoltopalvelut. Hyvä taloudellinen tilanne auttaa yhtiötä varautumaan jätehuollon kehittämiseen tarvittaviin investointeihin.  Rosk’n Rollin asiakasmaksut ovat pysyneet samoina jo kolme vuotta.

Tilikauden investointien kokonaismäärä oli 340 000 euroa. Pääosa investoinneista kohdistui Munkkaan jätekeskuksen loppusijoitusalueen suojausrakenteisiin.

Rosk’n Roll Oy Ab:n hallitukseen valittiin hallituksen nykyiset jäsenet Juhana Salmenpohja ja Rolf Oinonen Lohjalta, Jaakko Laiho Hangosta ja Mikael Carlberg Inkoosta. Hallituksessa uutena jäsenenä aloittaa Mika Tallgren Karkkilasta. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ulla Lindström-Dahl Raaseporista ja varapuheenjohtajana Jarmo Kuosa Vihdistä.

Vuoden 2015 aikana jatkettiin Rosk´n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n fuusioitumisen valmistelua. Päätös fuusioitumisesta on tehty vuonna 2012 yhtiöiden omistajakunnissa ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Fuusion toteutuminen on viivästynyt suunnitellusta aikataulusta Rosk´n Roll Oy Ab:n yksityisomistuksen poislunastukseen liittyvän oikeusprosessin vuoksi. Asian käsittely siirtyi vuoden 2015 lopulla korkeimmalle oikeudelle, jonka käsittelyn arvioidaan siirtävän fuusion toteutumista ainakin vuoden 2017 keskivaiheille. Lisäaikaa käytetään tehokkaasti hyväksi ja toimintojen yhdenmukaistamista jatketaan edelleen. Huhtikuussa 2016 lanseerattiin asiakkaille Rosk´n Roll -jätehuoltopalvelu. Rosk´n Roll Oy Ab ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy tarjoavat samansisältöistä ja -näköistä palvelua niin Länsi- kuin Itä-Uudellamaallakin.