Rosk’n Roll -jätehuoltopalveluun ollaan tyytyväisiä

13.7.2017 Tiedote

Kehitettävääkin löytyy

Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu on reilun puolen vuoden ajan selvittänyt asiakkaidensa tyytyväisyyttä Itä- ja Länsi-Uudenmaan jätehuoltopalveluihin verkkokyselyllä. Kyselyssä Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu saa asiakkailtaan arvosanan 4,8, kun asteikko on 1-6.

Reilun puolen vuoden aikana 562 asiakasta on arvioinut ja antanut palautetta jätehuoltopalveluistaan. Jäteastian tyhjennystä ja jätteenkuljetusta koskeviin kysymyksiin on vastannut 377 asiakasta sekä eko- tai sekajätepistearvion on jättänyt 300 asiakasta. Jäteasemapalveluja koskeviin kysymyksiin on vastannut noin 250 asiakasta. Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta on omakotiasujia. Porvoolaiset ovat aktiivisimpia kyselyyn vastanneita, lohjalaiset seuraavina. Kaikkien kuntien asukkaat ovat kyselyssä tasaisesti vastaajina.

Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelua pidetään asiantuntevana, vastuullisena ja ympäristöystävällisenä. Jäteastian tyhjennysasiakkaat antavat jäteautonkuljettajan työlle parhaan arvosanan 5,4. Jäteastian pesutulos 4,5 puolestaan on heikoin tyhjennyksiä koskeva arvio.

Eko- ja sekajätepisteiden sijainteja arvioidaan hyväksi, mutta pisteiden epäsiisteys saa moitteita. Jäteasemilla sujuva asiointi ja palvelu saavat parhaat arvosanat 5,9 ja 5,8, aukioloajat puolestaan heikoimman.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneet pitävät Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun kotisivuja parhaana jätehuollon tietolähteenä, mutta myös laskun liitteenä toimitettava asiakastiedote saa kiitoksia. Yhtiöiden asiakaslehdet sekä jäteasemanhoitajat antavat niin ikää tarvittavaa neuvontaa asiakkaille.

Asiakastyytyväisyyskyselyssä arvotaan palkinto

Kysely löytyy osoitteesta: www.webropolsurveys.com/rr_asiakaskysely.net. Sinne pääsee myös Rosk’n Rollin kotisivujen kautta osoitteesta www.rosknroll.fi. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Asiakastyytyväisyyskysely on avoinna jatkuvasti ja kehityskohteet arvioidaan ja tarvittaviin toimiin ryhdytään heti analyysin jälkeen.

”Ilahduttavan paljon on tullut myös kehitysideoita. Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelut pitää asiakkaiden palautetta jätehuollon kehittämisen kannalta hyvin tärkeänä”, sanoo laatu- ja ympäristöpäällikkö Katariina Lossi.

Kyselyyn vastannut voi osallistua arvontaan, jonka voittaja saa 300 euron lahjakortin rautakauppaan esimerkiksi kompostorin tai keittiön kaapiston lajitteluvaunun hankintaa varten. Vuoden aikana järjestetään kaksi arvontaa, seuraava arvonta suoritetaan 31.7.2017.

Suomalaiset tyytyväisiä kuntajätehuoltoon

Lähes kaikki suomalaiset ovat tyytyväisiä jätehuoltoonsa nykyisellään. Vain viidennes kansasta kannattaa kunnallisen jätehuollon yksityistämistä. Näistäkin kaksi kolmasosaa muuttaa mieltään, jos yksityistäminen nostaisi kuntalaisten omia jätemaksuja. Tämä selvisi Taloustutkimuksen valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa.

Rosk’n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n lisäksi Suomessa on 31 kunnallista jätelaitosta. Kuntien jätelaitokset toteuttavat nyt yli 5,2 miljoonan suomalaisen jätehuollon. Kunnalliset jätelaitokset toimivat jo nyt hyvässä yhteistyössä yksityisten yritysten kanssa paikallistaloutta tukien, kun esimerkiksi jätteenkuljetus kilpailutetaan siten, että pienilläkin yrityksillä on niissä menestymismahdollisuus. Jätelakiuudistus esitetyssä muodossaan hyödyttäisi jätealan suuria yksityisiä toimijoita, kun kunnallisten toimijoiden toimintamahdollisuuksia kavennettaisiin merkittävästi – toisin kuin muissa EU-maissa.