Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun vuosi 2018

31.5.2019 Tiedote

Hyötyjätteiden keräys kiinteistöiltä eteni Länsi- ja Itä-Uudellamaalla vuonna 2018 harppauksin, myös pakkausmuovia alettiin kerätä

Alueensa kuntien oman jätehuoltoyhtiön, Rosk’n Rollin, yksi viime vuoden tavoitteista oli vauhdittaa kiinteistö-kohtaista hyötyjätteiden keräystä. Tavoite täyttyi hienosti. Käytännössä tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa sitä, että Itä- ja Länsi-Uudellamaalla lähes kaikissa yli viiden asunnon taloyhtiön jätekatoksissa on omat ke-räysastiat biojätteelle, yli 20 asuinhuoneiston kiinteistöissä myös kartongille ja yli 40 asuinhuoneiston kiinteis-töissä edellä mainittujen lisäksi metallille ja lasipakkauksille. Lukujen valossa kehitys oli huimaa, kuten oheisesta taulukosta käy ilmi. Prosentuaalisesti eniten kasvoi lasipakkausten keräykseen liittyneiden kiinteistöjen määrä – kasvu vuoden 2018 aikana oli 70 %.
Vuoskaritiedotteen taulukko FI

– Muovinkeräyksen osalta vastasimme vuonna 2018 asiakkaidemme palvelun tarpeeseen käynnistämällä va-paaehtoisen kiinteistökohtaisen pakkausmuovin keräyksen. Tätä edelsivät selvitykset toteutusmallista, yhteis-työkumppaneiden valinta ja vastaanottopaikkojen kartoitus sekä tietysti viestintä isännöitsijöille ja suoraan alu-eemme asukkaille. Oli hienoa huomata, että muovinkeräys herätti heti kiinnostusta ja keräykseen ilmoittautui nopeasti niin paljon kiinteistöjä, että pääsimme käynnistämään tämän uuden palvelumme, toteaa palvelupäällikkö Marko Printz.

Vuoden 2018 lopussa pakkausmuovin erilliskeräyksessä oli mukana lähes 300 kiinteistöä. Määrä on jatkuvassa kasvussa.

Edellä kuvatut hyötyjätteiden erilliskeräykset ovat yleisimmin käytössä taloyhtiöissä ja muissa isoissa kiinteistöissä. Omakotiasukkaan ratkaisu hyötyjätteiden keräykseen on vuonna 2018 uudistettu monilokeropalvelu, jossa jäteastian sisäosa on jaettu lokeroihin, joihin kerätään eri jätelajeja. Monilokeroastiat tyhjentää erityinen jäteauto, jossa on omat kammionsa kullekin jätelajille. Monilokeropalvelussa oli vuoden 2018 lopussa mukana noin 900 kiinteistöä.

94,9 % yhdyskuntajätteestä hyödynnetään

Suurin osa, 72,4 % paikallisen jätehuoltoyhtiön käsittelemästä yhdyskuntajätteestä menee energiahyödyntämi-seen, eli jäte poltetaan energiaksi, jolla esimerkiksi lämmitetään taloja. Lajittelun tehostumisen kautta materiaa-lihyödyntämisen osuus kuitenkin kasvaa. Vuonna 2018 Rosk’n Roll -jätehuoltopalveluiden käsittelemästä yhdys-kuntajätteestä jo 22,5 % päätyi uusien tuotteiden raaka-aineeksi.

Niin sanotusti kaatopaikalle, eli loppusijoitettavaksi jätekeskukseen laitetaan enää asbestia, tuhkaa, hyödyntä-miskelvotonta rakennusjätettä sekä joitakin sellaisia teollisuuden jäte-eriä ja käsittelylaitosten rejektejä, joita ei voida hyödyntää materiaalina tai energiana. Vuonna 2018 kaatopaikattavan jätteen määrä oli Rosk’n Roll -jätehuoltopalveluiden alueella 3,4 % yhdyskuntajätteestä.

Tehtyjä sekajätetyhjennyksiä 1 579 441, jäteasemakäyntejä 282 642, yhteydenottoja asiakaspalveluun 45 092

Vuosi 2018 oli viimeinen, jonka Itä-Uudenmaan Jätehuolto ja Rosk’n Roll toimivat juridisesti erillisinä yhtiöinä ennen virallista fuusioitumista. Mennyt vuosi on nyt laitettu pakettiin lukuina ja teksteinä juuri julkaistulle vuosi-kertomussivustolle https://vk2018.rosknroll.fi . Lisää tietoa yllä luetelluista ja muista jätehuollon paikallisista luvuista sekä tapahtumista löytyy kyseiseltä sivustolta.