Pakkausjätteiden lajittelu kaikkiin 10 huoneiston kiinteistöihin

11.12.2020 Tiedote

Pakkausjätteet eli lasi- ja muovipakkaukset, kartonki ja metalli tulee 1.7.2021 lähtien lajitella kaikissa vähintään 10 huoneiston kiinteistöissä taajamissa. Biojätteen lajitteluvelvoite säilyy viiden huoneiston kiinteistöillä.

Uudenmaan jätelautakunta päätti uusista jätehuoltomääräyksistä 10. joulukuuta.   

”Uskomme, että monelle asiakkaallemme lajitteluvelvoitteiden kiristyminen on hyvä uutinen. Ihmisten ympäristötietoisuus on lisääntynyt, ja kun erilliskeräysastiat tulevat yhä useamman kiinteistön pihalle, lajittelusta tulee helpompaa”, kertoo Rosk’n Rollin palvelu- ja kehitysjohtaja Marko Printz.

”Lisäksi lajiteltujen jätteiden keräys ja kuljetus on edullisempaa kuin sekajätteen. Huolellisella lajittelulla ja sekajätteen määrän vähentämisellä on siis mahdollista myös säästää.”

Jos taloyhtiön jätteen keräys ei ole vielä uusien määräysten mukaista, ensi vuoden alkupuoli on aikaa laittaa asia kuntoon. Käytännössä isännöitsijän tai muun taloyhtiön jätehuollosta vastaavan tulisi ottaa yhteyttä Rosk’n Rolliin keräyksen järjestämiseksi. ”Me autamme tarvittaessa esimerkiksi sopivan jäteastian ja tyhjennysvälin mitoittamisessa”, lupaa Printz.

Pakkausjätteiden keräykseen yli 900 kiinteistöä lisää

Tällä hetkellä Rosk’n Rollin alueella kartongin, metallin, lasin ja muovipakkausten keräysvelvoite on vähintään 20 huoneiston kiinteistöillä ja biojätteen vähintään 5 huoneiston kiinteistöillä taajamissa.

Uudet jätehuoltomääräykset tuovat siis lajitteluastiat yhä pienempien kiinteistöjen pihoihin.

Rosk’n Rollin toimialueen 12 kunnasta pakkausjätteiden lajitteluvelvoite laajenee nyt yli 900 uudelle kiinteistölle, joissa on yhteensä noin 13 000 huoneistoa. Muutoksen jälkeen pakkausjätteiden lajitteluvelvoitteen piirissä on Itä- ja Länsi-Uudellamaalla 50 000 huoneistoa. 

Kohti uuden lain velvoitteita

Jätehuoltomääräyksissä otetaan näin askel kohti uuden jätelain tuomia lajitteluvelvoitteita. Tähän asti asuinkiinteistöjen lajitteluvelvoitteista ei ole säädetty koko maan kattavasti jätelaissa, vaan alueellisissa jätehuoltomääräyksissä.

Hallituksen esitys uudeksi jätelaiksi lajitteluvelvoitteet on määritelty seuraavasti:

Keräyksiä laajennetaan vaiheittain

Uuden jätelain määräämät velvoitteet ovat tulossa voimaan vasta parin vuoden päästä.

”Emme kuitenkaan aio odottaa toimettomina, kunnes lain antamat siirtymäajat kuluvat umpeen. Tarkoitus on, että kohti uuden jätelain velvoitteita siirrytään vaiheittain alueellisilla jätehuoltomääräyksillä”, kertoo Marko Printz.

Rosk’n Rollin toimialueella jätehuoltomääräykset laatii sekä jätetaksan hyväksyy 12 kunnan yhteinen Uudenmaan jätelautakunta.

”Vapaaehtoisestihan voivat keräysreittien varrella sijaitsevat kiinteistöt tilata eri jätelajien tyhjennykset vaikka heti”, Printz muistuttaa.

 

FAKTA:

Yhdyskuntajätteestä kierrätetään Suomessa tällä hetkellä vain reilu 40 prosenttia, kun EU:n yhteinen tavoite on, että vuonna 2025 pitäisi kierrättää jo 55 prosenttia, ja vuonna 2035 tavoite on 65 prosenttia.