Muovin kierrätys tavaksi

25.3.2019 Tiedote

Lukuisat suomalaiset ovat ryhtyneet lajittelemaan ja kierrättämään muovia sen jälkeen, kun pakkausmuovin erilliskeräys Suomessa vuonna 2016 aloitettiin. Kuluttajalla, joka haluaa viedä muovipakkauksia kierrätykseen, on useita eri vaihtoehtoja riippuen asuinpaikasta ja -muodosta.

Rosk’n Rollin alueen kiinteistöillä on ollut viime vuodesta lähtien mahdollisuus ottaa muovin keräys myös omaan pihaansa. Itä- ja Länsi-Uudellamaalla yli 400 kiinteistöä on tähän mennessä ottanut muovinkeräyksen, ja luku kasvaa koko ajan.

Muovin lajittelu on paitsi ympäristöteko, myös taloudellisesti järkevää. Muoviastian tyhjennys maksaa hieman vähemmän kuin sekajäteastian tyhjennys.

”Jos taloyhtiö voi yhden sekajäteastian korvata muoviastialla, jätehuoltokustannukset laskevat”, kannustaa palvelupäällikkö Marko Printz Rosk’n Rollilta. Omakotitaloudet voivat halutessaan hankkia yhteisen muovinkeräysastian lähinaapurusten kesken.

Pientalot voivat laittaa pakkausmuovinsa kiertoon omalla pihallaan myös ottamalla käyttöönsä monilokeroastian. Vuodesta 2018 lähtien Rosk’n Rollin monilokeropalvelussa on sekajätteen, kartongin, metallin ja pakkauslasin lisäksi kerätty muovia. Lisäksi asiakas voi halutessaan ottaa monilokeropalveluun myös biojätteen erilliskeräyksen.

Pakkausmuovin alueellisesta keräyksestä eli muovin keräyksestä ekopisteillä vastaa Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Rinki edustaa pakkausten tuottajia, jotka lain mukaan ovat velvoitettuja hoitamaan pakkausjätteiden kierrätyksen Suomessa. Rinki Oy:llä on tällä hetkellä noin 600 pakkausmuovin keräysastiaa ekopisteillään koko maassa.

Helppo homma

Moni voi kokea muovin lajittelun hankalaksi mm. erilaisten muovilaatujen vuoksi. Lukuisia eri muoveja tai pakkausmerkintöjä ei kuitenkaan tarvitse opetella tunnistamaan. Keräykseen kelpaavat lähes kaikki pakkausmuovit.

Ainoastaan PVC-muovia ei tule laittaa keräykseen, mutta sitä ei pakkauksissa juurikaan käytetä. Lähinnä maahantuotujen lelu- ja työkalupakkauksissa sitä voi joskus harvoin olla, ja sen tunnistaa merkistä, jossa kolmion sisällä on numero 3. Mikäli PVC-pakkaus on kuitenkin vahingossa joutunut keräykseen, se voidaan yleensä poistaa kierrätyslaitoksen lajitteluprosessissa.

Kierrätettävien muovipakkausten tulisi olla kuivia ja puhtaita. Jos pakkaus ei ala haista kotona pidemmänkään säilytyksen aikana, se on tarpeeksi puhdas. Jätteiden pesemiseen ei kuitenkaan kannata erikseen tuhlata lämmintä vettä tai pesuainetta. Mikäli pakkaus on kovin likainen, on ympäristön kannalta järkevämpää laittaa se sekajätteeseen. Sekajätteen joukossa pakkaus päätyy energiahyötykäyttöön.  

Uusiomuovin raaka-aineeksi

Muovipakkausten kierrätys vähentää mm. öljyn tarvetta. Kaikki Suomessa lajiteltu ja kerätty pakkausmuovi kuljetetaan Riihimäelle muovijalostamoon, jossa siitä tehdään uusiomuovin raaka-ainetta. Sitä käytetään esimerkiksi muovikassien, kukkaruukkujen ja muoviprofiilien valmistuksessa.

Osaa muovipakkauksista, kuten esim. sekamateriaaleja, ei nykytekniikalla pystytä hyödyntämään uusiomuovin raaka-aineeksi. Ne ohjataan muovijalostamolta hyödynnettäväksi energiana. Mikään kierrätykseen lajiteltu pakkausmuovi ei siis päädy luontoon ympäristöä rasittamaan.