Munkkaan jätekeskuksen alueella louhitaan

30.4.2020 Tiedote

Munkkaan jätekeskuksen alueella louhitaan kalliota viikolta 19 alkaen. Louhinnat kestävät ensi vaiheessa noin seitsemän viikon ajan. Räjäytyksiä tehdään tavallisesti 3–5 kertaa viikossa, maanantaista perjantaihin kello 7 ja 19 välillä.  

Kalliota räjäytetään jätekeskusalueen luoteiskulmalla, jonne rakennetaan kenttä jätteen käsittely- ja välivarastointitarpeisiin. Kolmen hehtaarin alueelta tullaan louhimaan kokonaisuudessaan noin 130 000 m³. Louhinta tapahtuu useassa jaksossa 3–5 vuoden aikana. Louhittu kiviaines murskataan alueella erikokoisiin murskejakeisiin.