Materiaalien käsittely- ja jalostuskeskus aukesi Kilpilahdessa

20.3.2020 Tiedote

Porvooseen on syntynyt uusi kiertotalouden ajan materiaalien käsittely- ja jalostuskeskus. Rosk’n Rollin Kilpilahden materiaalikeskus KILKE palvelee kierrätys- ja ympäristöteknologia-alan toimijoita. KILKEn portit aukesivat 16. maaliskuuta.

Jatkuvasti kiristyvät kierrätysvaatimukset edellyttävät tulevaisuudessa entistäkin kehittyneempiä teknisiä ja prosessimaisia ratkaisuja, jotta materiaalit säilyvät kierrossa. KILKE tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet monipuolisille materiaalijalostustoiminnoille.

Noin 32 hehtaarin suuruisen alueen suunnittelu käynnistyi Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n jätekeskus-projektina yli 16 vuotta sitten. Alkujaan suunnitelmissa oli varata noin puolet koko keskuksen alueesta jätetäytöille, mutta kaatopaikkaa ei alueelle kuitenkaan tule.

”Projektin aikana jätehuollon toimintaperiaatteet ovat kehittyneet ja esimerkiksi kaatopaikkojen merkitys jätehuollossa on kutistunut lähes olemattomiin. Jätehuollossa toimitaan nykyisin kiertotalouden periaatteiden mukaan ja eri jätevirtoja ohjataan eteenpäin materiaali- ja energiakäyttöön”, kertoo Rosk’n Rollin toimitusjohtaja Vesa Heikkonen, joka onollut projektin johdossa sen alusta asti.

Rosk’n Roll on alueen omistaja ja tuottaa keskuksen vaakavastaanottopalvelut. Rosk’n Roll ei kuitenkaan vastaanota KILKEssä jätteitä omaan lukuunsa, vaan vuokraa keskuksesta alueita muille toimijoille.

Peruspalveluista edistyneempään materiaalinjalostukseen

Tämän päivän jätekeskukset sijaitsevat usein paikoilla, joihin menneinä aikoina on syntynyt kaatopaikkoja ilman pitkän tähtäimen suunnittelua ja ympäristöä suojelevia rakenteita. Näistä poiketen KILKE on suunniteltu jätemateriaalien käsittelyyn ja varastointiin, joten ympäristöseikat on vastuullisesti huomioitu alueen rakentamisessa heti ensivaiheista asti.

Kiviaineksen louhinta KILKEn alueella jatkuu yhä, ja keskus otetaan käyttöön vaiheittain. Alussa tarjotaan jätteenkäsittelyn peruspalveluja, kuten rakennusjätteen esikäsittelyä. Ensimmäisenä yrityksenä KILKEssä toimintansa aloittaa Revanssi Oy, joka on Rosk´n Roll Oy Ab:n ja Kuusakoski Oy:n yhteisesti omistama jätehuolto- ja kierrätyspalveluja tarjoava yritys.

Seuraavissa käyttöönottovaiheissa KILKEen on odotettavissa myös edistyneempiä materiaalinjalostuspalveluja. Alueen mahdollisuudet pääkaupunkiseudun lähellä hyvien tie-, raide- ja satamayhteyksien päässä ovat herättäneet kiinnostusta esimerkiksi muoviteollisuuden toimijoissa.

Domargård palvelee kuntalaisia

KILKEssä toimivien yritysten palvelut on suunnattu vain yrityksille. Rosk’n Roll vastaanottaa alueen kotitalouksien sekä yritystenkin jätteitä edelleen Domargårdin jätekeskuksessa ja muilla Rosk’n Rollin jäteasemilla, joiden laadukkaita palveluja kehitetään jatkossakin lähellä kuntalaisia. Revanssi Oy:n yritysjätteen vastaanottopalvelut siirtyvät nyt Domargårdista Kilpilahteen.