Länsi-Uudenmaan taloyhtiöiden jätteiden lajittelua lisätään

13.9.2017 Tiedote

Rosk’n Roll tuo kartongin, metallin ja pakkauslasin keräyksen Länsi-Uudenmaan taloyhtiöihin kunnallisena palveluna lokakuun alusta lähtien.

Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun asiakaskyselyissä taloyhtiöiden asukkaat ovat toivoneet parempia lajittelumahdollisuuksia. Toisin kuin Itä-Uudellamaalla, Länsi-Uudellamaalla ei ole tähän asti järjestetty yleistä, kunnallista hyötyjätekeräystä. Sen sijaan monissa asunto-osakeyhtiöissä kartongin, metallin ja pakkauslasin lajittelu sekä keräys on järjestetty itsenäisesti eri jätealan yritysten kanssa. Jatkossa taloyhtiöillä ei ole enää yksittäisiä sopimuksia, vaan kaikki kuuluvat kunnalliseen keräykseen.

Pakkausjätteiden keräys on jätelaissa määrätty ensisijaisesti pakkausten tuottajien, toissijaisesti kuntien vastuulle. Rosk’n Rollin toimialueella pakkausten tuottajat eivät ole järjestäneet keräystä suoraan kiinteistöiltä. Näin ollen kiinteistöjen tulee liittyä kunnallisen jäteyhtiön (Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu) järjestämään metallin, pakkauslasin ja kartongin jätteenkuljetukseen, kun sellainen on tarjolla. Asiakkaalle ratkaisu on vaivaton: koko taloyhtiön jätehuolto järjestyy samasta paikasta.

Määräykset velvoittavat, taloudelliset syyt ja ympäristövaikutukset kannustavat

Länsi-Uudenmaan jätehuoltomääräykset velvoittavat keräämään jätteitä erikseen seuraavasti:

  • biojätettä, kun kiinteistössä on vähintään 5 asuinhuoneistoa
  • kartonkia, kun kiinteistössä on vähintään 20 huoneistoa
  • pakkauslasia ja metallia, kun kiinteistössä on vähintään 40 huoneistoa.

Velvoitteet eivät koske haja-asutusalueen kiinteistöjä.

”Mukaan pääsevät myös pienemmät taloyhtiöt, jos haluavat. Kun ottaa vain yhteyttä meidän asiakaspalveluumme, niin järjestämme palvelun”, kannustaa palvelupäällikkö Marko Printz Roskn’ Rollilta.

Huolelliseen lajitteluun kannustavat sekä ympäristöseikat että taloudelliset syyt. Keräämällä materiaalia suoraan asukkailta saadaan lisää materiaalia kierrätykseen korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita. Kierrätyskartongista valmistetaan mm. talous- ja wc-paperirullien hylsyjä, pakkauslasi hyödynnetään uusien lasipakkausten materiaalina ja myös metalli ohjataan metalliteollisuuden käyttöön.

Taloyhtiön jätehuollon kokonaiskustannukset laskevat, jos sekajätteen määrä lajittelun myötä vähenee niin, että sekajäteastioita voidaan vähentää. Hyötyjäteastioiden tyhjennysmaksut ovat sekajätettä edullisempia.

Länsi-Uudenmaan jätelautakunta päätti hyötyjäteastioiden tyhjennysmaksuista 5. syyskuuta. Käsin siirrettävien jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat kartongin osalta 4,50 euroa/tyhjennys, ja lasi- sekä metalliastioissa 6,20 euroa/tyhjennys (alv 0 %). Syväkeräysastioiden tyhjennys maksaa 22 euroa/kerta (alv 0 %). Syväkeräysastioiden enimmäistilavuudet vaihtelevat hieman jätelajin mukaan. Hinnasto löytyy kokonaisuudessaan Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan pöytäkirjasta.

Asiantuntijat auttavat suunnittelussa

Rosk’n Roll on pyrkinyt tavoittamaan kaikki Länsi-Uudenmaan taloyhtiöt joko isännöitsijöiden ja taloyhtiöiden hallitusten edustajien kautta. Ensimmäisessä vaiheessa Rosk’n Rollin hyötyjätekeräykseen liitetään ne kiinteistöt, joilla on ollut näiden jätteiden lajittelua jo ennestään. Sen jälkeen keräyspalvelu tuodaan niille taloyhtiöille, joilta näitä jätteitä ei ole kerätty aiemmin. 

”Me autamme suunnittelemaan jätehuollon juuri jokaisen kiinteistön tarpeisiin sopivaksi: määrittelemään sopivan kokoiset jäteastiat, oikean tyhjennysvälin ja jäteastioiden sijoittelun. Joillekin kiinteistöille voidaan esimerkiksi etsiä sopivaa ratkaisua, jotta uudet astiat saadaan mahtumaan jätetiloihin”, Marko Printz kuvailee.

”Aina uuden palvelun käynnistysvaiheessa voi sattua jotain suunnittelematonta. Kaikissa epäselvissä tapauksissa pyydämme ottamaan viiveettä yhteyttä Rosk’n Rollin asiakaspalveluun”, Printz kehottaa.