Kierrätyskoutsit treenaavat suomalaisia kohti kierrätystavoitetta

16.11.2021 Tiedote

Me suomalaiset olemme suuren kierrätyshaasteen edessä; jätteiden kierrätysaste on 43, kun reilun kolmen vuoden kuluttua kaikesta jätteestä tulisi kierrättää jo 55 prosenttia. Jos jokainen asukas parantaa lajitteluaan edes vähän, olemme jo hiukan lähempänä lainsäädännön tavoitetta. 

Jätteiden lajitteluapu löytyy läheltä. Kierrätyskoutsit kuntien jätelaitoksissa tarjoavat asiantuntevaa neuvontaa asukkaille maksutta. Länsi- ja Itä-Uudellamaalla tästä kierrätysvalmennuksesta vastaa Rosk’n Roll.

Neuvontatehtävät jätelaista 

Heinäkuussa vahvistetussa uudessa jätelaissa kuntien organisaatioiden neuvontatehtävää tarkennettiin jälleen hiukan. Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä neuvontaa, tiedotusta ja valistusta vastuulleen kuuluvan jätehuollon osalta. Neuvonta keskittyy ohjaamaan asukkaita jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen. Asukkaiden tulee lisäksi saada kunnan jätelaitokselta tietoa siitä, miten eri jätteet lajitellaan ja miten ne tulee toimittaa jätteen vastaanottoon.

”Meillä Rosk’n Rollissa tätä lajittelu- ja palveluneuvontaa hoidetaan mm. puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median sekä verkkosivujemme kautta. Julkaisemme myös runsaasti tiedotteita jäteasioihin liittyen ja vuosittain lähetämme asiakkaillemme sekä jäteneuvontaa sisältävän seinäkalenterin että asiakaslehden suoraan kotiin. Lajittelusta on eri kohderyhmille tehty meillä myös videoita ja pelejä, joita löytyy kotisivujemme rosknroll.fi kautta”, kertoo Rosk’n Rollin viestintäpäällikkö Seija Päivänsalo-Nykänen.

Kierrätyskoutseilla tuhansia kohtaamisia

Vaikuttavinta on kasvotusten annettu Kierrätysvalmennus, esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Ennen koronaa järjestettiin eri jäteyhtiöiden toimesta vuosittain 5 200 eri kokoista neuvontatilaisuutta eri puolilla Suomea. Näissä tilaisuuksissa noin 140 000 eri ikäistä asukasta sai jätelaitoksensa työntekijöiltä tietoa ja neuvoja lajittelunsa tueksi. Tämä toiminta on jälleen elpymässä, kun Kierrätyskoutsit jalkautuvat antamaan Kierrätysvalmennusta. Kierrätyskoutsien valmennettavina ovat kaikki jätteitä tuottavat suomalaiset. Nuorimmat treenattavat ovat päiväkoti-ikäisiä, jotka edelleen saattavat valmentaa omia vanhempiaan entistä parempiin kierrätystekoihin.

Jätelaitoksissa on yhteensä noin 50 päätoimista Kierrätyskoutsia antamassa asukkaille jäteneuvontaa ja ympäristökoulutusta. Rosk’n Rollissa päätoimisia ympäristökouluttajia – eli Kierrätyskoutseja – on kolme, ja joukkoa täydentää ryhmä asiaan koulutettuja keikka-Kierrätyskoutseja.

Lisäksi valtakunnallisesti jätelaitoksissa vähintään 300 työntekijää antaa asukkaille neuvoja ja ohjeita oman työnsä ohella. Kuntien jätelaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Esimerkiksi sadat Kierrätyskeskusten työntekijät, Martat tai 4h-kerholaiset jakavat alueellista lajittelutietoa edelleen. 

Kierrätys.info valtakunnallinen hakupalvelu 

Valtakunnallinen vastaanottopistehakupalvelu www.kierratys.info on eri jätemateriaalien tiedon lähde, mutta ennen kaikkea kertoo mistä löytyy lähin vastaanottopiste materiaalille. Hakupalvelussa oli käyttäjiä viime vuonna 236 000.

Jätelaitosten omilta kotisivuilta saa aluekohtaisia lajitteluohjeita. Rosk’n Rollin lajitteluohje-hakutyökalu Jätteet A-Ö kertoo länsi- ja itäuusimaalaisille alueemme oikeat lajitteluohjeet osoitteessa www.rosknroll.fi/jatteet-a-o.