Emäsjäte, nestemäinen

Ammoniakki, lipeä, viemärinavausaine, emäksinen pesuaine, kloriitti, syövyttävät aineet

Vastaanotetaan ainoastaan jäteasemilla.

Kuuluu jätelajiin

Vaarallinen jäte

Tietoa jätteestä

Vaarallista jätettä on käytöstä poistettu aine tai esine, joka aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Käytä alkuperäispakkauksia jos mahdollista, merkitse sisältö jos säilytät jätettä muussa kuin alkuperäispakkauksessa. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Tyhjät pakkaukset eivät ole vaarallista jätettä. Vaarallista jätetta vastaanotetaan jäteasemilla, varallisen jätteen konteissa ja kiertävissä keräyksissä.

Mitä jätteelle tapahtuu?

Osa vaarallisista jätteistä käsitellään korkelämpökäsittelyllä, jossa niistä tehdään vaaratonta jätettä. Syntyvä energia otetaan talteen. Liuottimet, glykoliliuokset ja voiteluöljy voidaan jalostaa uudelleen käytettäväksi.

Lue lisää jätteen hyödyntämisestä
Stena Recycling Oy
Lassila & Tikanoja Oyj