Jäteyhtiö investoi palveluverkostoon ja ympäristönsuojelujärjestelmiin

29.5.2020 Tiedote

Rosk’n Roll Oy Ab saavutti vuonna 2019 hyvän taloudellisen tuloksen. Tuloksen myötä kuntajätehuoltoa voidaan kehittää edelleen vastaamaan tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin ja päivittyvän jätelainsäädännön vaatimuksiin. 

Rosk’n Roll Oy Ab:n liikevaihto vuonna 2019 oli 26,4 miljoonaa euroa. Yhtiö tuotti voittoa 3,6 miljoonaa euroa. Tilikaudelta ei jaeta osinkoa, vaan voitto käytetään yhtiön toiminnan eli kunnallisen jätehuollon kehittämiseen.

Vuosi 2019 oli fuusioituneen Rosk’n Roll Oy Ab:n ensimmäinen vuosi. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy fuusioitui Länsi-Uudellamaalla toimineen Rosk’n Roll Oy Ab:n kanssa. ”Tämän päivän toimintamme ulottuu perinteisestä jätehuollosta yhä laajemmin materiaaliketjujen kokonaishallintaan, jalostukseen ja hyödyntämiseen”, kuvailee toimitusjohtaja Vesa Heikkonen.

Rakentamisen vuosi

Vuonna 2019 toteutettiin useita suuria investointeja, joilla parannetaan yhtiön palveluverkostoa ja ympäristönsuojelujärjestelmien tasoa entisestään.  Tilikauden investointien kokonaismäärä oli 12,7 miljoonaa euroa. Yhtiö rahoitti investointinsa suunnitelmansa mukaisesti purkamalla sijoituksiaan, eikä lainoitusta investointien rahoitukseen tarvittu.

Suurin yksittäinen investointikohde oli Kilpilahden materiaalikeskus KILKE, jonka ensimmäiset vaiheet saatiin toimintakauden aikana viimeistelyä vaille valmiiksi. Porvoon Domargårdin ja Lohjan Munkkaan jätekeskusalueilla investoitiin mm. kaasunkeräyksen tehostamiseen ja vesien hallintaan.  Suurin jäteasemainvestointi oli Tammisaaren uusi jäteasema, joka saadaan valmiiksi ja käyttöön kesäkuussa 2020.

Pitkän aikajänteen suunnitelma

Toiminnan parantamiseen ja kehittämiseen liittyvät investoinnit jatkuvat vuonna 2020. Investointeihin on budjetoitu kuluvalle vuodelle yhteensä lähes 9 miljoonaa euroa.

Lohjan Munkkaan jätekeskuksessa tehdään alueen laajennukseen liittyviä maanrakennustöitä, rakennetaan sekajätteiden siirtokuormausrakennus sekä jäteastioiden kokoonpano- ja varastorakennus. Porvoon Domargårdin jätekeskukseen rakennetaan hyötyjätteiden välivarastorakennus. Myös asiakaspalvelutason parantamiseksi tehdään investointeja, esimerkiksi vaarallisen jätteen keräyspisteverkostoa automatisoidaan sekä useille jäteasemille tehdään perusparannustoimenpiteitä.

”Kaikki investoinnit ovat osa pitkän aikajänteen investointisuunnitelmaa, jonka toteuttamiseen aiempien vuosien voittoja nyt käytetään”, Heikkonen painottaa.

”Yhtiön toimintaa kehitetään osana verkostoja ja laajempia kokonaisuuksia. Laaja-alaisella yhteistyöllä meillä on paremmat mahdollisuudet löytää ratkaisuja niin paikallisen jätehuollon järjestämiseen, kierrätysasteen nostamiseen kuin ilmastonmuutoksen hillintään.”

Rosk’n Roll Oy Ab:n vuoden 2020 varsinaista yhtiökokousta ei järjestetty koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Yhtiön osakkeenomistajat eli 12 kuntaa ovat yksimielisesti päättäneet yhtiökokoukselle kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, kukin tahoillaan.

Lisää Rosk’n Rollin viime vuoden toiminnasta voi lukea yhtiön vuosikertomuksesta