Jäteastian tyhjentäjä vaihtuu Askolassa ja Pornaisissa

24.8.2016 Tiedote

Jätteenkuljetusurakoitsija Askolan ja Pornaisten alueella vaihtuu. Suomalainen jätealan yritys Jätehuolto Laine Oy tyhjentää 1. syyskuuta alkaen askolalaisten ja pornaislaisten sekajäteastiat. Urakoitsijan vaihtumisella ei ole vaikutuksia jätteenkuljetuksen asiakasmaksuihin.

Jätehuolto Laine Oy tyhjentää Askolassa ja Pornaisissa 3700 kiinteistön jäteastiat seuraavan viiden vuoden ajan. Aikaisemmin jätekuljetuksia alueella hoiti TSE-Tienvieri Oy. Urakoitsijavaihdos ei vaikuta jäteastioiden tyhjennyspäivään. Alueella liikkuvan jäteauton ulkonäkö sekä kuljettaja ovat asukkaille uusia.

”Tyhjennyspäiviin saattaa tulla syksyn aikana muutoksia, mutta tiedotamme siitä asiakkaita kirjeitse”, kertoo Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun palvelupäällikkö Tuija Klaus.

Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu, jonka tuottavat Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ja Rosk’n Roll Oy Ab, vastaa alueellaan kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kilpailutuksesta ja järjestämisestä. Yli puolet suomalaisista kotitalouksista kuuluu kunnan järjestämän, keskitetysti kilpailutetun jätteenkuljetuksen piiriin.