Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy hyvään tulokseen vuonna 2016

18.5.2017 Tiedote

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n vuoden 2016 tilinpäätös hyväksyttiin yhtiökokouksessa 20.4.2017. Tilikauden liikevaihto oli 11,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta noin 100 000 eurolla. Yhtiön voitto verojen jälkeen oli 669 802 euroa (v. 2015 569 953 euroa). Yhtiö ei jaa osinkoa omistajilleen, vaan tulos käytetään asukkaiden jätemaksujen kurissapitämiseen sekä korkeatasoisten ja ympäristövaatimukset täyttävien jätehuoltopalvelujen tuottamiseen. Tässä on onnistuttu, ja esimerkiksi kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennyshinnat ovat pysyneet samoina jo yli viiden vuoden ajan samalla, kun toimintaa on jatkuvasti kehitetty.

Tilikauden investointien kokonaismäärä oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Merkittävä osa investoinneista – eli noin 650 000 euroa – kohdistui kiviainesten louhintaan Kilpilahden jätekeskusalueella. Lisäksi investoitiin mm. jäteasemien kiinteisiin rakenteisiin ja kalustoon.

Yhtiökokoukselle vietiin tiedoksi myös vuoden 2017 talousarvio. Vuoden 2017 liikevaihdoksi on budjetoitu noin 10,5 miljoonaa euroa ja tulokseksi noin 240 000 euroa.

Vuoden 2016 aikana jatkettiin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk´n Roll Oy Ab:n fuusioitumisen valmistelua. Päätös fuusioitumisesta on tehty vuonna 2012 omistajakunnissa ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Fuusion toteutuminen on viivästynyt suunnitellusta aikataulusta Rosk´n Roll Oy Ab:n yksityisomistuksen poislunastukseen liittyvän oikeusprosessin vuoksi. Asian käsittely siirtyi vuoden 2015 lopulla korkeimmalle oikeudelle, jossa asian käsittely on edelleen kesken keväällä 2017. Uusi yhtiö pääsee aloittamaan aikaisintaan vuoden 2018 alussa. 

Yhtiökokouksessa Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen valittiin hallituksen nykyiset jäsenet. Hallituksen puheenjohtajana toimii Matti Nuutti Porvoosta ja varapuheenjohtajana Magnus Åström Sipoosta.