Ampiaiset makean perässä jäteastioilla

30.7.2019 Tiedote

Jäteastioiden luona kannattaa nyt varoa ampiaisia, jotka näin loppukesästä hakeutuvat hanakasti jätteiden huumaavien tuoksujen luo. Etenkin pakkaamattomat makeat jätteet, kuten hedelmät ja marjamäski, houkuttelevat runsaasti pistiäisiä astioihin. Ampiaisia voi jäteastioilla välttää lajittelemalla biojätteet niille tarkoitettuihin jäteastioihin tai kompostoriin sekä pakkaamalla jätteet huolellisesti. 

Ampiaiset voivat yllättää kenet tahansa jäteastiaa käyttävän, mutta etenkin jäteautonkuljettajille ne ovat kivulias riesa. Kun kuljettajat nykäisevät jäteastiat liikkeelle, saattavat he saada kimpaantuneen ampiaisparven peräänsä. Kiinteistöjen huollosta vastuussa olevien toivotaan tarkastavan tilanteen jäteastioilla ja poistavan mahdolliset ampiaispesät. Ampiaispesien hävittämisessä tulee noudattaa varovaisuutta ja tarvittaessa kannattaa turvautua ammattilaisten apuun.