”Alhainen hintataso ei ole tuuria”

28.4.2016 Tiedote

Lohjalaisten kunnallisiin jäteastian tyhjennyksiin valmistaudutaan jo

Kun keskitetysti kilpailutetut jätteenkuljetukset lokakuun alussa alkavat Lohjalla, saavat lohjalaiset yhtenevät hinnat koko kunnan alueelle. Jäteastian tyhjennyshinta pärjää hyvin niin alueellisessa kuin valtakunnallisessakin vertailussa.

Pientaloissa tavallisimmin käytössä olevan 240-litraisen jäteastian tyhjennyshinta lohjalaisille tulee olemaan 5,74 euroa. Hinta sisältää jätteen keräyksen, käsittelyn ja arvonlisäveron. Esimerkiksi Raaseporissa vastaava hinta on 6,83 ja Vihdissä 6,32.

FCG Finnish Consulting Group Oy on Rosk’n Roll Oy Ab:n pyynnöstä selvittänyt Lohjan alueen tyhjennyshintatietoja. Myös Suomen Jätelaitosyhdistys pitää jätteenkuljetuksista hintatilastoa. Näiden selvitysten valossa lohjalaisten uusi jäteastian tyhjennyshinta on varsin edullinen. FCG:n selvityksen mukaan lohjalainen arvonlisäverollinen keskihinta on ollut 7,53 euroa. Koko maassa tyhjennyshintojen keskiarvo on 7 euroa. Pääkaupunkiseudulla vastaava hinta on 7,74 euroa.

”Alhainen hintataso ei ole hyvää tuuria, vaan urakka-alueena Lohja on tiivis ja tehokas. Lisäksi optimoidut kuljetusreitit tekevät edulliset hinnat mahdollisiksi”, toimitusjohtaja Jukka Paavilainen sanoo.

Rosk’n Roll ei ole viimeisen kolmen vuoden aikana nostanut jäteastian tyhjennyshintoja. Tähän ei ole ollut tarvetta, koska kuljetuksen ja käsittelyn hintataso on pysynyt vakaana. Alueensa kuntien omistama jäteyhtiö toimii voittoa tavoittelematta, eikä jaa osinkoa omistajilleen. Korotuksia nyt vahvistettuihin hintoihin ei ole odotettavissa lähivuosinakaan, elleivät kuljetushintaindeksi, jätevero tai jätteen käsittelykustannukset merkittävästi nouse.

Kunnallisten jätteenkuljetusten urakoitsijoiksi Lohjalla valittiin avoimella julkisella kilpailulla Lassila & Tikanoja ja RenoNorden Oy. Kilpailutuksessa menestyneiden yritysten oli edullisen hinnan lisäksi pystyttävä tuottamaan tyhjennyspalvelu laadukkaasti nykyaikaisilla vähäpäästöisillä jätteenkuljetusautoilla.

Lohjan alueen hinnat muodostuvat nyt samalla tavalla kuin muuallakin Länsi-Uudellamaalla. Koko Lohjalle -myös aiemmin kilpailutetuilla alueille Sammattiin, Nummelle ja Pusulaan – tulevat yhtenevät tyhjennysmaksut.

”Nummi-Pusulassa ja Sammatissa hinnat laskevat, kun Lohjan hinta yhtenäistetään”, Rosk’n Rollin palvelupäällikkö Marko Printz kertoo.

Biojätteen osalta koko Länsi-Uudellamaalla on jatkossa sama tyhjennyshinta.

Rosk’n Roll huolehtii käytännön järjestelyistä

Lokakuussa Rosk’n Rollin asiakkaiksi siirtyvien lohjalaisten ei tarvitse irtisanoa nykyistä sekajätteen ja biojätten tyhjennyssopimustaan, se päättyy automaattisesti.

Rosk’n Roll aloittaa toukokuussa asiakaskirjeiden postituksen uusille lohjalaisille tyhjennysasiakkaille. Asiakaskirjeessä selvitetään jäteastian tyhjennyksiin liittyviä käytännön järjestelyjä. Toistamiseen Rosk’n Roll on asiakkaisiin yhteydessä syyskuussa ennen kuljetusten alkamista.

Rosk’n Roll valmistautuu syksyllä alkaviin jäteastiantyhjennyksiin mm. paikantamalla nykyisten jäteastioiden sijainteja. Kaksi työntekijää tekevät kesän aikana valmisteluja, jotta kuljettajien työ olisi helpompaa ja jäteastioiden tyhjennykset olisivat sujuvia.

Länsi-Uudellamaalla kaikilla jäteastian tyhjennysasiakkailla on oltava määräysten mukainen, pyörillä liikuteltava jäteastia. Rosk’n Roll vuokraa jäteastioita edulliseen hintaan. Lohjalaisilta otetaan vastaan jo tässä vaiheessa vuokra-astiatilauksia. Vuokra-astiatoimitukset alkavat elo-syyskuussa. Yhtiön asiakaspalvelun tavoittaa arkisin puhelimitse ja muina aikoina sähköpostitse sekä toukokuusta alkaen myös verkossa sähköisen asiointipalvelun kautta.

Keskitetyt kunnalliset jätteenkuljetukset alkavat Lohjalla 3.10.2016. Muualla Länsi-Uudellamaalla on ollut samalla tavoin järjestetty jätteiden kuljetus jo vuodesta 2007. Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab tyhjennyttää asukkaiden sekajäteastiat julkisena peruspalveluna. Rosk’n Rollilla ei ole omia jäteautoja, vaan jäteastioita tyhjentävät tarjouskilpailujen perusteella valitut yksityiset kuljetusyritykset. Rosk’n Roll vastaa paitsi tyhjennysten kilpailuttamisesta, myös jäteautojen reiteistä, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta.