Tietopankki

KIMPPA (YHTEINEN ASTIA)

Kuvaus

Kimppa on mahdollinen lähinaapureiden kesken ja koti + vapaa-ajan asunto voi olla kimpassa, jos niiden välimatka on alle 5 km ja matka kotiin on lyhyempi kuin matka lähimmälle sekajätepisteelle.
Kimppaan pääsee mukaan vain vastuuhenkilön ilmoituksella.

  • taajamassa samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevat kiinteistöt
  • haja-asutusalueella, mikäli kiinteistöt sijaitsevat lähinaapureina tai saman tien varrella (max. 5 km etäisyys toisistaan)
  • tiehoitokuntaan kuuluvat tahot
  • pienvenesatama tai pienvenesataman käyttäjät
  • yhteislaituri tai yhteislaiturin käyttäjät.
  • saman asukkaan vakituisen ja vapaa-ajan asunnolla voi olla yhteisastia, jos ne sijaitsevat enintään 5 km päässä toisistaan. Matka voi olla pitempi, jos asuntojen välinen matka on lyhyempi kuin matka lähimmälle sekajätepisteelle, eikä vapaa-ajan asunnon kiinteistökohtainen astia ole mahdollinen.

Kimpan voi muodostaa kaikista jätelajeista. Kimppa voidaan tehdä yhdestä tai usemmasta jätelajista.

Jos asiakaskortti on mukana kimpassa, näkyy se asiakaskortin Kimppaan-painikkeesta


 Ei kimpassa                  Kimpan osakas      Kimppakortti isäntä

Kimpan luonti

Kimpan tyhjennyspalvelut kirjataan kimppa-kortille (XX-09000000-00). Tyhjennysrivit tulevat sisään isäntäkortin tapahtumiin. Kun tapahtumat siirretään laskutettaviin, jakaantuvat tyhjennysrivit kaikille osakkaille, määriteltyjen %osuuksien mukaan heidän omille asiakaskorteilleen.

Perusmaksu veloitetaan kaikilta kimpan osakkailta, vaikka olisi kimpassa.

Työvaiheet

Kopioi sen asiakkaan kortti, jossa kimppa-astia sijaitsee.
Jätä uuden asiakasnumeron lähtöarvoksi nykyisen asiakasnumeron kaksi ensimmäistä numeroa esim. 25- ja lisää perään 09.
Valitse kopioi palvelut ja kopio R-muistio. Paina hyväksy.

Täytä avautuvalle kimppa-asiakaskortille nimen perään -KIMPPA ja sopimuspäivä

Ohjelma ei kopio osoite tietoja ruotsinkieliseen näkymään. Tiedot korjataan tyhjentämällä sekä tyhjennys- että laskutusosoitteen katu ja postinumero kentät. Tämän jälkeen tulee siirtyä kortilla esim. toiselle välilehdelle ja sen jälkeen lisätä tiedot takaisin oikeisiin kenttiin.

Poista kimppakortin palveluista perusmaksu ja mahdollinen viemäritieto, jätä tyhjennyspalvelut.

Siirrä reitit pääkortilta kimppakortille kopioimalla kimpan asiakasnumero ja avaamalla reittilistaus asiakkaan omalta kortilta.

Korvaa nykyinen punaisena näkyvä asiakasnumero kimpan asiakasnumerolla

Poista tyhjennyspalvelut asiakkaan omalta kortilta, jätä perusmaksu ja viemäritieto.

Paina kimppakortilla laatikkoa ”Kimppaan”

Paina avautuvassa ikkunassa painiketta uusi, jolloin aukeaa asiakkaan nimellä uusi kimppa.

Lisää osakkaat painamalla alemman rivin painiketta uusi. Vingo luo uuden rivin kimpan asiakastiedoilla. Korvaa se osakkaan asiakasnumerolla, toista sama, niin että jokainen osakas on mukana kimpassa.

Lisää Vastaava- kenttään isännän asiakasnumero
Jos kimpan maksuosuudet jaetaan tasan osakkaille, paina vihreää kuvaketta, joka jakaa prosenttiosuudet tasan osakkaiden kesken.
% voi myös kirjoittaa käsin, esim. jos eri suuruiset osuudet.

Merkkaa kimppakortille isännän yhteystiedot ja kirjaa palaute. Palautteessa pitää lukea ketkä kimppaan kuuluu, kuka on isäntä ja mitkä ovat maksuosuudet osakkailla.
Laita palaute myös osakkaiden korteille. Tarkista, että osakkaiden omat palvelut on merkitty päättyväksi tai poistettu.

Linkki koko ohjeeseen Yhteinen astia_kimppa.docx

Avainsanat

kimppa, yhteinen jäteastia, yhteisastia