Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Rosk’n Roll Oy Ab som sponsor

Rosk’n Roll är kommunalt ägd, icke-vinstdrivande avfallshanteringsbolag. Företaget har fått i uppgift att sköta bl.a. större delen av kommunernas skyldigheter relaterade till avfallshantering. Uppgifterna sköts effektivt och med hänsyn till miljön, oavsett kommungränserna.

Om bolagets verksamhet resulterar i en vinst, används den i första hand för att utveckla avfallshanteringssystemet. En del av bolagets resultat används för att stödja utvalda ändamål inom verksamhetsområdet ekonomiskt.

Lokala lag, föreningar och aktörer kan ansöka om bidrag. Gällande bidragsmottagarna betonar vi natur- och miljömål. Vi prioriterar instanser som idkar verksamhet eller har medlemmar i så många kommuner som möjligt i västra eller östra Nyland. Bolaget stödjer inte politisk eller religiös verksamhet. Rosk'n Roll strävar heller inte efter brandsynlighet på idrottsföreningars spelskjortor eller arenor.

Sponsoravtalen ingås alltid skriftligt. Vi behandlar inkomna ansökningar två gånger om året, på våren och på hösten.

Förutom direkt sponsorunderstöd kan Rosk'n Roll dessutom bli samarbetspartner som betalning till olika projekt, exmpelvis utvecklingsprojekt inom avfallshantering på området eller samarbete med olika föreningar. Gällande den här typen av samarbete beslutar Rosk'n Rolls ansvarspersoner direkt med de utomstående aktörerna.